Wetenschapsbureau

Om onderzoekers te adviseren en te ondersteunen bij de opzet, uitvoering en interpretatie van alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek, beschikt ons ziekenhuis over een eigen Wetenschapsbureau.

Het Wetenschapsbureau verleent inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van een wetenschappelijke studie en optimaliseren van randvoorwaarden voor onderzoek in huis. Onderzoekers (medici, verpleegkundigen, etc.) kunnen bij het Wetenschapsbureau terecht voor vragen in alle fasen van wetenschappelijk onderzoek, zoals onder andere:

 • Toetsings- en indieningsprocedures van de METC.
 • Verkrijgen van een niet-WMO verklaring voor Franciscus-geïnitieerd onderzoek.
 • Het schrijven van een onderzoeksprotocol en/of informatiebrief.
 • Onderzoeksvraag of -opzet.
 • Sample size.
 • Uitvoering.
 • eCRF aanmaken in Castor EDC.
 • Datamanagement.
 • Statistische analyse.
 • Rapportage van resultaten en (her)schrijven van een artikel.
 • Opstellen van een transparante onderzoeksbegroting.
 • Werken volgens Good Clinical Practice (GCP).
 • Ondersteuning bij fondsenwerving.
 • Monitoring van onderzoek.
 • Cursussen en scholingen.

Toestemming Raad van Bestuur

Medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek wordt in Franciscus Gasthuis & Vlietland uitgevoerd na het verkrijgen van toestemming van de Raad van Bestuur. Het Wetenschapsbureau is verantwoordelijk voor de toetsing van lokale uitvoerbaarheid en het is hierin adviserend naar de Raad van Bestuur. Bij het toetsen van de lokale uitvoerbaarheid worden diverse zaken beoordeeld zoals de inrichting van de logistiek, financiën en juridische afspraken. Zo wordt er bijvoorbeeld getoetst of een studieopzet voldoet aan de normen van de AVG (privacywetgeving).

Studie indienen voor toestemming Raad van Bestuur

Contact

Voor alle vragen rondom wetenschappelijk onderzoek in Franciscus Gasthuis & Vlietland kunt u terecht bij het Wetenschapsbureau via onderstaande contactgegevens. 
E-mail: wetenschapsbureau@franciscus.nl 
Telefoonnummer: 010 - 461 7155

Meer informatie

Toegang externe monitors en onderzoekers

Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt de mogelijkheid aan externe monitors / onderzoekers om onder voorwaarden toegang te krijgen tot de systemen van het ziekenhuis. Hierbij werken wij volgens het Stappenplan toegang monitoren tot EPD zoals uitgewerkt door de DCRF in afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierbij gelden de volgende principes:

 • De monitor krijgt alleen toegang tot patiëntdata, waaronder het elektronisch patiëntendossier (EPD), van de patiënten die deelnemen aan de betreffende studie en daarbij toestemming hebben gegeven voor deze inzage.
 • De monitor heeft alleen een controlefunctie, derhalve heeft zij enkel recht op inzage in het EPD en geen schrijfrecht.

Indien men gebruik wil maken van deze faciliteiten, dient een lid van het lokale studieteam de monitor eerst aan te melden via Castor SMS. Dit kan in het betreffende studiedossier in Castor SMS, door middel van de knop ‘Voeg een nieuwe monitor toe’ (tabblad ‘Monitors’). Het Wetenschapsbureau neemt hierna contact op met de betreffende monitor om de zaken compleet te krijgen teneinde toegang te verlenen.

Bovenstaande is de standaard procedure geldend in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hiervan kan alleen goed onderbouwd worden afgeweken.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het Wetenschapsbureau. Bel naar 010 - 461 7155 of mail naar wetenschapsbureau@franciscus.nl