Lopende promotietrajecten

In Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn ook onderzoekers werkzaam die momenteel aan het promoveren zijn. Deze onderzoekers zijn verbonden aan een universiteit maar voeren hun onderzoek (gedeeltelijk) uit in Franciscus Gasthuis & Vlietland. 

Lopende promotietrajecten Apotheek

1. Farmacotherapeutische interventies bij nefrologische patiënten

Promovenda: mw. C. van den Oever, apotheker
Franciscus-copromotor: dr. E.C. Vasbinder, apotheker

 • Nierpatiënten gebruiken vaak veel geneesmiddelen en worden regelmatig opgenomen in het ziekenhuis. Geneesmiddel-gerelateerde problemen, zoals bijwerkingen, verkeerde doseringen, en problemen met therapietrouw, komen regelmatig voor bij nierpatiënten. In dit onderzoek wordt gekeken wat de toegevoegde waarde van de apotheker van het ziekenhuis is bij deze patiëntengroep en hoe geneesmiddelen bij deze groep doelmatiger kunnen worden ingezet, mede door inzet van de apotheker van het ziekenhuis.
 • Startdatum promotie is 1 juli 2019.
 • Beoogde einddatum promotie is 1 juli 2023.

Bijbehorende lopende onderzoeken

 • Nog niet gestart: onderzoek naar complexe interventie bij fosfaatbinders is in voorbereiding: “Effect of a complex, personalized pharmacist intervention with dose optimization of phosphate binding drugs”. Verwachte start inclusie: najaar 2021.

Publicaties

 1. “A pharmacist-managed dosing algorithm for darbepoetin alfa and iron sucrose in hemodialysis patients: a randomized, controlled trial” (submitted)
Lopende promotietrajecten Cardiologie

1. CARDIOBESE studie (onderzoek naar vroege tekenen van cardiale disfunctie bij obesitas)

Promovenda: mw. S.M. Snelder, arts-onderzoeker
Franciscus-copromotor: dr. B.M. van Dalen, cardioloog

 • Overgewicht komt steeds vaker voor. Ook is er een duidelijke toename van het aantal mensen met hartfalen één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Het doel van dit onderzoek is zowel om te na te gaan wat de relatie is tussen overgewicht en hartfalen en wat de eerste tekenen zijn van hartfalen bij patiënten met ernstig overgewicht. Dit, om uiteindelijk te kunnen zorgen voor een betere diagnose en behandeling van mensen met overgewicht en hartfalen.
 • Startdatum promotie is oktober 2016.
 • Beoogde einddatum is mei 2020. 

Publicaties

 1. Snelder SM, de Groot - de Laat LE, Biter LU, Castro Cabezas M, van de Geijn GJ, Birnie E, Boxma-de Klerk B, Klaassen RA, Zijlstra F, van Dalen BM. Cross-sectional and prospective followup study to detect early signs of cardiac dysfunction in obesity: protocol of the CARDIOBESE study. BMJ Open 2018;8:e025585.
 2. Snelder SM, Younge JO, Dereci A, van Velzen JE, Akkerhuis JM, de Groot-de Laat LE, Zijlstra F, van Dalen BM. Feasibility and Reproducibility of Transthoracic Echocardiography in Obese Patients. J Am Soc Echocardiogr. 2019 Sep 25.
 3. Snelder SM, van de Poll SWE, de Groot-de Laat LE, Kardys I, Zijlstra F, van Dalen BM. Optimized electrocardiographic criteria for the detection of left ventricular hypertrophy in obesity patients. Clin Cardiol. 2020 Jan 28
 4. 4. Snelder, S. M., Groot‐de Laat, L. E., Biter, L. U., Castro Cabezas, M., Pouw, N., Birnie, E., Boxma‐de Klerk, B. M., Klaassen, R. A., Zijlstra, F., & Dalen, B. M. (2020). Subclinical cardiac dysfunction in obesity patients is linked to autonomic dysfunction: findings from the CARDIOBESE study. ESC Heart Failure, 7(6), 3726–3737.
 5. Snelder SM, Aga Y, de Groot – de Laat LE, Biter LU, Castro Cabezas M, Pouw N, Boxma – de Klerk BM, Klaassen RA, Zijlstra F, van Dalen BM. Cardiac Function Normalizes 1 Year After Bariatric Surgery in Half of the Obesity Patients with Subclinical Cardiac Dysfunction. Obes Surg. 2021 apr 21.

2. AF-OBESE

Promovenda: mw. Y. Aga, arts-onderzoeker
Franciscus-copromotor: dr. B.M. van Dalen, cardioloog

 • De AF-OBESE studie onderzoekt of patiënten met morbide obesitas, die een maagverkleining zullen ondergaan, een verhoogde kans hebben op een hartritmestoornis, namelijk boezemfibrilleren. Bij 200 patiënten wordt een echocardiogram gemaakt en zal het hartritme met een holter 7 dagen worden geregistreerd. Eén jaar na operatie worden alle onderzoeken herhaald om te kijken wat het effect van de maagverkleining is geweest op het hartritme. Een subgroep van 40 patiënten met verhoogd risico op hartritmestoornis krijgt een recorder onder de huid geïmplanteerd waarmee continue hartritme registratie mogelijk is tot 1 jaar na de operatie. Het doel is om meer inzicht te krijgen hartritmeafwijkingen bij patiënten met morbide obesitas.
 • Startdatum promotie is 1 juni 2020.
 • Beoogde einddatum is 1 juni 2023.

3. Minimal invasive treatment of breast lesions

Promovenda: mw. E. van de Voort, arts-onderzoeker
Franciscus-copromotor: dr. T.M.A.L. Klem, chirurg

 • Het doel van ons onderzoek is het verminderen van overbehandeling door de belasting van de behandeling voor de patiënt te verminderen en uiteindelijk de kwaliteit van leven te verbeteren. Jaarlijks wordt bij 15.000 patiënten de diagnose borstkanker gesteld. Bijna de helft van deze patiënten heeft een vroeg-stadium tumor met een uitstekende prognose (5-jaars overleving van 98-99%). Voor deze patiënten met vroeg-stadium borstkanker zou de ziektelast mogelijk verlaagd kunnen worden door de operatie te vervangen voor een minder invasieve behandeling die net zo effectief is. Percutane thermoablatie lijkt hiervoor uitermate geschikt.
 • Startdatum promotie is 15 december 2018.
 • Beoogde einddatum is 31 december 2022.

Bijbehorende lopende onderzoeken

 1. Target-2 studie
 2. Mirabel of lumpectomie?
 3. Thermac

Publicaties

 1. De Boer, G., Braunstahl, G. J., Hendriks, R., & Tramper-Stranders, G. (2021). Asthma exacerbation prevalence during the COVID-19 lockdown in a moderate-severe asthma cohort. BMJ Open Respiratory Research, 8(1), e000758.
 2. Under review: Van de Voort, E., Klem, T., Struik, G., Binie, E., Sinke, R., Ghandi, A. Patient reported cosmetic outcome after vacuum assisted excision of benign breast lesions: a cross-sectional study. The British Journal of Radiology.
 3. Van de Voort, E. M. F., Struik, G.M., Birnie, E., Moelker, A., Verhoef, C., Klem, T.M.A.L. (2021). "Thermal ablation as alternative for surgical resection of small (≤ 2cm) breast cancer: A meta-analysis " Clinical Breast Cancer (minor revisions).
Lopende promotietrajecten Chirurgie

1. The introduction and evaluation of technical advances in patients with small breast tumors

Promovenda: mw. E. van de Voort, arts-onderzoeker
Franciscus-copromotor: dr. T.M.A.L. Klem, chirurg

 • Het doel van ons onderzoek is om (niet-eenduidig) benigne tumoren en borstkanker te behandelen met nieuwe technieken in plaats van een operatie om uiteindelijk de patiëntbelasting te verminderen.
 • Jaarlijks krijgen bijna 15.000 nieuwe patiënten borstkanker en zelfs nog meer patiënten krijgen een (niet-eenduidig) tumor. De standaard behandeling voor deze patiënten is een operatie. Voor patiënten met (niet-eenduidig) benigne laesies wordt dit gedaan om een diagnose te kunnen stellen of omdat de patiënt klachten heeft van de zwelling. Voor patiënten met borstkanker wordt de operatie gedaan voor lokale behandeling van de borstkanker. In dit onderzoek worden bestaande minimaal invasieve behandelingen voor patiënten met (niet-eenduidig) benigne tumoren geëvalueerd en wordt een nieuwe techniek voor de behandeling van vroeg stadium borstkanker onderzocht.
 • Startdatum promotie: December 2018. 
 • Beoogde einddatum promotie: December 2021.

Bijbehorende lopende onderzoeken

1. THERMAC studie.

Publicaties

 1. Patient reported cosmetic outcome after vacuum assisted excision of benign breast lesions: a cross-sectional study.

2. Improvement of the surgical traject and patient related outcomes in metabolic surgery.

Promovenda: mw. J. ’t Hart (arts-onderzoeker)
Franciscus-copromotor: dr. M. Dünkelgrun (chirurg)

 • Bariatrische/ metabole chirurgie is één van de meest effectieve behandelingen voor patiënten met overgewicht. Echter blijft een operatie een ingrijpende behandeling. Daarom willen we dit altijd zo optimaal en veilig voor de patiënten laten verlopen. Met dit promotietraject richten we ons op het optimaliseren van de chirurgische technieken en de nabehandeling van patiënten die bariatrische/metabole chirurgie zijn ondergaan.
 • Startdatum promotie: 1 augustus 2021.
 • Beoogde einddatum promotie: 31 juli 2023.

Bijbehorende lopende onderzoeken

 1. Peroperative tranexamic acid in bariatric fast track surgery to reduce hemorrage rates (PATAS-trial)
Lopende promotietrajecten Intensive Care

1. Harmonisatie en Optimalisatie van Rotterdamse IC naZorg binnen het IC Rijnmond Netwerk (HORIZON-IC)

Promovendus: dhr. J.H. Vlake, arts-onderzoeker
Franciscus-copromotor: dr. E.J. Wils, internist-intensivist

 • Een groot deel van de patiënten die behandeld zijn op een Intensive Care (IC) ontwikkelt diverse fysieke, cognitieve en psychische klachten en symptomen die gerelateerd zijn aan het verblijf op de Intensive Care, die resulteren in een verminderde kwaliteit van leven. Dit wordt het post-intensive care syndroom (PICS) genoemd. Psychische klachten, die bestaan uit posttraumatische stress, angst en depressie, lijken de belangrijkste determinant te zijn voor een zelf gerapporteerde onacceptabele uitkomst na IC opname en daarmee een verminderde kwaliteit van leven. In dit promotietraject onderzoeken we hoe deze klachten ontstaan en of therapie met Virtual Reality hierbij kan helpen.
 • Startdatum promotie is oktober 2018.
 • Beoogde einddatum is oktober 2022. 

Bijbehorende lopende onderzoeken

 1. The psychological well-being and health-related quality of life of patients admitted to the hospital with COVID-19.
 2. Intensive Care Unit specific Virtual Reality (ICU-VR) to improve psychological impairments in survivors of COVID-19.
 3. Intensive Care Unit specific Virtual Reality for Family members (ICU-VR-F) of patients in the ICU.

Publicaties

 1. Van Genderen, M.E., Vlake, J.H. Virtuele gezondheidszorg. Medische toepassingen van virtual, augmented en mixed reality. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 162 (2018)
 2. Vlake, J.H., van Genderen, M.E., Schut, A. et al. Patients suffering from psychological impairments following critical illness are in need of information. J Intensive Care 8, 6 (2020).
 3. Vlake, J.H., van Bommel, J., Hellemons, M.E. et al. Intensive Care Unit-Specific Virtual Reality for Psychological Recovery after ICU treatment for COVID-19; A Brief Case Report. Front Med 7, 629086 (2021).
Lopende promotietrajecten Longgeneeskunde

1. Immune modulation, inflammatory differences and microbiological variability in asthma and asthma exacerbations.

Promovenda: mw. G. De Boer, arts-onderzoeker
Franciscus-copromotors: dr. G.J. Braunstahl, longarts en mw. dr. G.A. Tramper-Stranders, kinderarts

 • Astma is een steeds vaker voorkomende ziekte. Astma aanvallen hebben een zeer negatieve invloed op het leven van een astma patiënt. Astma aanvallen worden vaak veroorzaakt door een luchtweginfectie. Het voorkomen van luchtweginfecties zou met een bacterieel lysaat mogelijk zijn. Daar kunnen we mogelijk ook exacerbaties mee voorkomen. Het effect van deze lysaten is cruciaal voor de behandeling van astma patiënten die veel longaanvallen ervaren. Daarnaast hebben oudere patiënten met astma vaak meer klachten en een slechter ziektebeloop. Deze willen we ook beter in kaart brengen om eventueel nieuwe aanknopingspunten voor therapie te ontwikkelen.
 • Startdatum promotie is 1 oktober 2016
 • Beoogde einddatum is 1 oktober 2021

Bijbehorende lopende onderzoeken

 1. BREATHE studie
 2. GRANDMA studie

Publicaties

 1. Van Zelst, C. M., de Boer, G. M., Türk, Y., van Huisstede, A., In’t Veen, J. C. C. M., Birnie, E., Boxma- de Klerk, B. M., Tramper- Stranders, G. A., & Braunstahl, G. J. (2021). Association between elevated serum triglycerides and asthma in patients with obesity: An explorative study. Allergy and Asthma Proceedings, 42(3), e71–e76.
 2. Analysis of Inflammatory Parameters During Asthma Exacerbations and Stable Asthma in Patients With Moderate-Severe Asthma (G.M. de Boer, E.K. van der Ploeg … G.A. Tramper-Stranders).
 3. De Boer, G., Braunstahl, G. J., Hendriks, R., & Tramper-Stranders, G. (2021). Asthma exacerbation prevalence during the COVID-19 lockdown in a moderate-severe asthma cohort. BMJ Open Respiratory Research, 8(1), e000758.
 4. Bacteriële lysaten: effectief als ‘ add-on’-behandeling bij episodisch piepen en astma? (G.M. de Boer, G.J. Braunstahl, G.A. Tramper-Stranders).
 5. De Boer, G. M., Żółkiewicz, J., Strzelec, K. P., Ruszczyński, M., Hendriks, R. W., Braunstahl, G. J., Feleszko, W., & Tramper-Stranders, G. A. (2020). Bacterial lysate therapy for the prevention of wheezing episodes and asthma exacerbations: a systematic review and meta-analysis. European Respiratory Review, 29(158), 190175.

2. Steroid tapering in T2-low Obese asthma Patients study

Promovenda: dhr. A. Witte, arts-onderzoeker
Franciscus-copromotors: dr. J.H. Kappen, longarts en dr. G.J. Braunstahl, longarts

 • Astmapatiënten met overgewicht hebben vaak een hoge ziektelast en gebruiken veel medicatie waaronder ontstekingsremmers in de vorm van inhalatiecorticosteroïden (pufjes). Deze pufjes lijken echter niet te werken omdat er geen luchtwegontsteking is bij deze patiënten. Wel zijn er veel bijwerkingen: zo kan het gewicht toenemen, is er een risico op suikerziekte of hoge bloeddruk en is het moeilijker om conditie op te bouwen. In de studie worden deze medicijnen gestopt en wordt het effect van het stoppen op astmacontrole onderzocht.
 • Startdatum promotie is 10 februari 2020
 • Beoogde einddatum is 10 februari 2023

3. ExCluSie study: Cluster study investigating phenotypes and treatment response of asthma exacerbation in children and adults.

Promovenda: mw. A. Redel, arts-onderzoeker
Franciscus-copromotoren: dr. G.J. Braunstahl, longarts en mw. dr. G.A. Tramper-Stranders, kinderarts

 • Astma-exacerbaties worden nog steeds behandeld volgens een “one size fits all” benadering met antibiotica en prednison. Dit terwijl in de dagelijkse astmazorg veel meer gebruik wordt gemaakt van een gepersonaliseerde behandeling. Het doel van dit onderzoek is om alle mogelijke factoren die bijdragen aan het ontstaan en onderhouden van een astma-exacerbatie in kaart te brengen en aan de hand daarvan clusters te identificeren van patiënten waarop een persoonlijke behandeling kan worden geënt.
 • Startdatum promotie is 1 juni 2021
 • Beoogde einddatum is 1 juni 2024

4. Doorontwikkelen van het innovatieve zorgpad COPD waarbij aandacht voor immunologische treatable traits, multidisciplinaire benadering en eHealth integratie

Promovenda: mw. C.M. van Zelst, arts-onderzoeker
Franciscus-copromotoren: dr. G.J. Braunstahl, longarts en dr. J.C.C.M. in ’t Veen, longarts

 • In dit COPD onderzoek zijn we op zoek naar nieuwe aangrijpingspunten voor de behandeling van COPD. Patiënten vanaf 40 jaar, (ex-)rokende patiënten met en zonder COPD, komen eenmalig langs voor een uitgebreid longonderzoek, uitgebreide vragenlijsten en er wordt bloed afgenomen. Dit bloed wordt naar het Erasmus MC gestuurd en onderzocht op specifieke immunologische cellen. Al deze gegevens gebruiken we om eventuele verschillen tussen rokende mensen zonder COPD, jonge COPD patiënten (jonger dan 60 jaar) en oude COPD patiënten te vinden. Ook tijdens een exacerbatie (longaanval waarbij patiënt meer luchtwegklachten ervaart), nemen we bloed af en vragenlijsten om te zien of er op immunologisch gebied verschillen te vinden zijn.
 • Startdatum promotie is 1 januari 2019.
 • Beoogde einddatum promotie is 1 juli 2022.

Bijbehorende lopende onderzoeken

 1. GRANDPA-studie

Publicaties

 1. Van Zelst, C.M., Kasteleyn, M.J., van Noort, E.M.J. et al. The impact of the involvement of a healthcare professional on the usage of an eHealth platform: a retrospective observational COPD study. Respir Res 22, 88 (2021).
 2. Van Zelst, C. M., de Boer, G. M., Türk, Y., van Huisstede, A., In’t Veen, J. C. C. M., Birnie, E., Boxma- de Klerk, B. M., Tramper- Stranders, G. A., & Braunstahl, G. J. (2021). Association between elevated serum triglycerides and asthma in patients with obesity: An explorative study. Allergy and Asthma Proceedings, 42(3), e71–e76.
 3. De Boer, G., Braunstahl, G. J., Hendriks, R., & Tramper-Stranders, G. (2021). Asthma exacerbation prevalence during the COVID-19 lockdown in a moderate-severe asthma cohort. BMJ Open Respiratory Research, 8(1), e000758.
Lopende promotietrajecten Maag-, Darm- en Leverziekten

1. Value-based healthcare for Inflammatory Bowel Disease: improving (cost-)effectiveness

Promovendus: dhr. R. van Linschoten, arts-onderzoeker 
Franciscus-copromotor: mw. dr. R.L. West, MDL-arts en mw. dr. D. Leemreis-van Noord, MDL-arts

 • De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (IBD) zijn chronische darmontstekingen. De behandeling van IBD is lastig en gaat gepaard met hoge zorgkosten. Met dit onderzoek willen wij de kwaliteit van de behandeling verbeteren. Een manier om dit te doen is om uitkomsten en kosten van zorg te meten. Dit heet ‘Waardegedreven zorg’. Met deze informatie kunnen artsen zien wat er goed gaat, en wat ze kunnen verbeteren. Daarnaast wordt er een zorgpad gemaakt. Hiermee worden patiënten volgens vaste stappen behandeld. Door de nieuwste wetenschappelijke bewijzen toe te passen kan de effectiviteit van zorg verbeterd worden.
 • Startdatum promotie is 1 juni 2019.
 • Beoogde einddatum is 31 mei 2023. 

Bijbehorende lopende onderzoeken

 1. IBD Value
 2. LADI Study
 3. EBIBD

2. Chronische Mesenteriaal Ischemie

Promovendus: mw. D. Harmankaya (arts-onderzoeker)
Franciscus-copromotor: mw. Dr. D. Leemreis-van Noord, MDL-arts

 • Chronische Mesenteriaal ischemie (CMI) is een aandoening waarbij, meestal door aderverkalking van de bloedvaten naar maag en darmen, zuurstofgebrek ontstaat. Binnen de medische literatuur is weinig bekend over het ziekteverloop van CMI. Een beter inzicht in het ziekteverloop is essentieel om CMI vroegtijdig op te kunnen sporen en te behandelen. Dit promotietraject heeft tot doel inzicht te verschaffen in de verschillende aspecten van de diagnose en de behandeling van chronische mesenteriaal ischemie.
 • Startdatum promotie is 4 januari 2021.
  Beoogde einddatum is 4 januari 2024.

Bijbehorende lopende onderzoeken

 1. CoBaGI
 2. CMI breath test
Lopende promotietrajecten Kindergeneeskunde

1. Clinical, immunological and microbiological variability in asthma.

Promovenda: G.M. de Boer, arts-onderzoeker
Franciscus-copromoter: dr. G.A. Tramper, kinderarts en dr. G.J. Braunstahl, longarts

 • Astma is een steeds vaker voorkomende ziekte. Astma aanvallen hebben een zeer negatieve invloed op het leven van een astma patiënt. Astma aanvallen worden vaak veroorzaakt door een luchtweginfectie. Het voorkomen van luchtweginfecties zou met een bacterieel lysaat mogelijk zijn. Daar kunnen we mogelijk ook exacerbaties mee voorkomen. Het effect van deze lysaten is cruciaal voor de behandeling van astma patiënten die veel longaanvallen ervaren. Daarnaast hebben oudere patiënten met astma vaak meer klachten en een slechter ziektebeloop. Deze willen we ook beter in kaart brengen om eventueel nieuwe aanknopingspunten voor therapie te ontwikkelen.
 • Startdatum promotie is 1 oktober 2016.
 • Beoogde einddatum promotie is 1 juni 2021.