Cliëntenraad van Franciscus Gasthuis & Vlietland

De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de Raad van Bestuur en behartigt de belangen van de patiënten. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Raad van Bestuur over (in)direct gerelateerde cliëntenbelangen. De Cliëntenraad werkt met portefeuillehouders op het gebied van bouw, communicatie, kwaliteit en patiëntveiligheid, financiën, geriatrie en patiëntenomgevingszorg. In de huidige raad hebben 9 leden zitting, afkomstig uit de omgeving van beide ziekenhuislocaties. Alle leden denken mee over het totale Franciscusbeleid. Vraagstukken worden benaderd vanuit het patiënten-perspectief.

De Cliëntenraad is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur en behandelt geen individuele klachten. U kunt zich hiervoor wenden tot de cliëntvertrouwenspersoon van het ziekenhuis. Bekijk hier de folder over de Cliëntenraad.

Leden Cliëntenraad

De leden van de cliëntenraad

Van links naar rechts, van boven naar beneden: Voorzitter Koos Karssen, Roy Ismail, vice-voorzitter, Ada Koene, ambtelijk secretaris, Ellen de Vries, Jan de Vos, lid DB, Cafer Ates, Christian Klein, Hayo Graatsma, Sandra Huisman en Jacqueline Hertog. 

Cliëntenpanel

De Cliëntenraad van Franciscus Gasthuis & Vlietland hecht veel waarde aan de mening van de cliënten. Daarom vraagt de Cliëntenraad maximaal 4 keer per jaar naar de mening van de panelleden over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit en dienstverlening van het ziekenhuis. Lees meer en meld u aan. U vindt hier ook de uitslagen van vorige panels.

Medezeggenschapsregeling Cliëntenraad, Raad van Bestuur & Specialisten Coöperatie Franciscus

 

Contact

Cliëntenraad Franciscus Gasthuis & Vlietland
Postbus 10900
3004 BA Rotterdam

E: clientenraad@franciscus.nl
T: 06 - 83 53 28 03 (di, wo en do van 9.00 tot 14.00 uur)

U vindt ons op de begane grond van Franciscus Gasthuis, balie 36. Wij zijn aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 14.00 uur.