Disclaimer

De inhoud van deze website is tot stand gekomen met dank aan de medewerkers van diverse specialismen en afdelingen. Hoewel aan de inhoud van deze website uiterste zorg is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden.

Privacy

Franciscus Gasthuis & Vlietland vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Franciscus Gasthuis & Vlietland overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze afspraken zijn vastgelegd in de privacyverklaring. 

Privacyverklaring

Copyright

Niets uit de inhoud van de website www.franciscus.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enig vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Voor overname van informatie van de website www.franciscus.nl, dient u contact op te nemen met de afdeling Marketing & Communicatie, via e-mail communicatie@franciscus.nl

Cookies

De website www.franciscus.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website(s) van Franciscus Gasthuis & Vlietland beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Lees hier meer over welke cookies worden gebruikt en waarom.

Wachttijden

Aan de gepubliceerde wachttijden kunnen geen rechten ontleend worden. De vermelde tijden zijn een indicatie van de gemiddelde wachttijden per specialisme. De wachttijd voor een specifiek specialisme kan afwijken van dit gemiddelde. Wanneer uw voorkeur uitgaat naar een bepaalde specialist, dan kan dit betekenen dat de wachttijd langer is. Uw behandelend specialist kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd.

Websites derden

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Franciscus Gasthuis & Vlietland geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties.

Linken naar onze website

Linken naar de website van Franciscus Gasthuis & Vlietland www.franciscus.nl is toegestaan, mits de goede naam van Franciscus Gasthuis & Vlietland daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming en/of steun van Franciscus Gasthuis & Vlietland wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Veiligheid

Veiligheid van onze digitale omgeving en informatiesystemen vinden wij erg belangrijk. Vindt u een zwakke plek in onze website of andere systemen? Wij stellen het erg op prijs dat u dit bij ons meldt. Hoe we hierbij kunnen samenwerken leest u in onze Responsible Disclosure.

Wijzigingen

Franciscus Gasthuis & Vlietland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Het verdient aanbeveling om de disclaimer met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie, via e-mail communicatie@franciscus.nl

Deze informatie is laatst gewijzigd op 4 september 2023.