Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Om topklinische zorg nu en in de toekomst te kunnen leveren, heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland veel aandacht voor opleiding, (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie.

Wetenschappelijk onderzoek bij patiënten wordt vaak aangegeven als een wetenschappelijke studie. Alle studies in Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Wanneer u overweegt mee te doen aan een wetenschappelijke studie, of tijdens deelname vragen heeft, dan kunt u met uw vragen terecht bij de onderzoeker, de onafhankelijk arts van de studie of uw eigen behandelend arts. U kunt altijd uw toestemming weer intrekken zonder opgave van reden.

Actief deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek kan onderdeel zijn van een reguliere behandeling. Dit is altijd in overleg met de patiënt. Als u actief deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek dan ontvangt u specifieke informatie van uw behandelend specialist over het onderzoek waar u aan deel kan nemen. Wat deelname precies inhoudt staat duidelijk omschreven in de proefpersoneninformatiefolder van de betreffende studie. Deelname aan een dergelijke studie is altijd geheel vrijwillig en de patiënt wordt altijd vooraf expliciet om toestemming gevraagd.

Gebruik van medische gegevens

Medische gegevens die tijdens uw reguliere behandeling of onderzoek worden vastgelegd, kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt binnen het wettelijk kader van privacy (AVG). Uw gegevens worden alleen volledig geanonimiseerd gebruikt. Dit betekent dat uw gegevens niet tot u als persoon herleidbaar zijn door de onderzoeker die deze data gebruikt. Het gebruik van uw data heeft voor u in geen geval gevolgen. Indien u bezwaar heeft tegen het geanonimiseerd gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit aangeven in het patiëntportaal (mijnFranciscus) of bij de inschrijfbalie van het ziekenhuis (Patiënten Service Bureau). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.franciscus.nl/toestemming.

Gebruik van restmateriaal

In het kader van reguliere zorg geeft u in bepaalde gevallen lichaamsmateriaal af. Het bloed, de urine of ontlasting dat u heeft afgestaan, gebruiken we in principe alleen om het aangevraagde onderzoek of behandeling uit te voeren. Het overgebleven lichaamsmateriaal kan mogelijk voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. In dat geval verwijderen wij uw persoonlijke gegevens, waardoor het materiaal niet meer naar u te herleiden is. Heeft u hiertegen bezwaar, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar of degene die uw bloed, urine of ontlasting af- of aanneemt. Indien er voor wetenschappelijk onderzoek een extra afname van lichaamsmateriaal noodzakelijk is, vragen wij u altijd expliciet om toestemming.

Meer informatie over deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid kunt u meer informatie lezen over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. U kunt de folder 'Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon' downloaden.