Publicaties

De meeste onderzoeken die zijn uitgevoerd in Franciscus Gasthuis & Vlietland worden gepubliceerd in vakbladen en/of wetenschappelijke tijdschriften. Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft een databank waarin alle Franciscus-publicaties zijn opgenomen die via PubMed te raadplegen zijn.