Bekijk de verschenen edities van FranciScience

Magazine FranciScience

FranciScience is het medisch wetenschappelijk tijdschrift van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Dit magazine in een initiatief van de Wetenschapsraad met als doel een mooi podium te geven aan wetenschappelijke en innovatieve werk van ons ziekenhuis.

Het tijdschrift wordt sinds 2019 twee keer per jaar uitgegeven en wordt onder andere verstuurd naar relaties en ketenpartners van het ziekenhuis en is vrij beschikbaar op alle poli’s voor onze patiënten. De FranciScience dient tevens als ‘(half)jaarlijks verslag’ met overzichten van Franciscus-publicaties, verworven subsidies en lopende promotietrajecten.