Welkom op MijnFranciscus

MijnFranciscus is het patiëntenportaal van Franciscus Gasthuis & Vlietland. In MijnFranciscus kunt u een aantal zaken zelf regelen en bekijken. Hierdoor houdt u meer regie op uw eigen gezondheid.
header

Inloggen met DigiD

Uw dossier staat in het beveiligde deel van MijnFranciscus. Om hier in te komen logt u in met uw DigiD plus een sms controle of via de DigiD app. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via digid.nl.

U heeft alleen toegang tot 'MijnFranciscus' als u bij Franciscus ingeschreven staat én uw burgerservicenummer (BSN) gecontroleerd is aan de hand van uw paspoort of ID-bewijs bij de Inschrijfbalie van Franciscus Gasthuis & Vlietland. 

Inloggen voor uw kind of iemand anders?
Wilt u inloggen in het dossier van uw kind of iemand anders? Of wilt u iemand machtigen om in uw dossier te kijken? Lees hier hoe u dit kunt regelen. 

Inloggen met uw DigiD

Eenvoudige uitleg over DigiD
Op deze website vindt u in meerdere talen informatie en uitleg over DigiD.

Lezen en regelen in MijnFranciscus

Overzicht afspraken

U krijgt een bevestiging én in de meeste gevallen een herinnering van uw afspraak via de post, e-mail of sms. In MijnFranciscus vindt u een overzicht van uw afspraken. Naast de datum en de tijd is het belangrijk om goed te kijken bij welke locatie u moet zijn of dat u een telefonische afspraak of beeldbelafspraak heeft. Onder afspraakinformatie leest u hoe u zich kunt voorbereiden op de afspraak en ook of u voor uw afspraak moet bloedprikken of eventueel moet stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen. 

Vragenlijst invullen

Soms moet u voor een afspraak een vragenlijst invullen. De zorgverlener heeft dan een goed beeld van uw situatie. U kunt de vragenlijst in MijnFranciscus invullen.

Uitslagen van onderzoeken inzien

U kunt de uitslagen van uw laboratoriumonderzoeken of uitslagen van radiologische onderzoeken inzien. U bepaalt zelf of u de uitslag wilt bekijken. Uitslagen worden getoond zoals de arts deze ziet en zijn daarom soms lastig te begrijpen. Soms zijn uitslagen mogelijk niet compleet. Uw arts heeft alle uitslagen nodig om een compleet beeld van uw gezondheid te krijgen. Uw arts vertelt u tijdens de volgende afspraak wat de uitslag betekent.

Let op: u ziet alleen de gegevens die vanaf het jaar 2016 bij ons in het ziekenhuis bekend zijn.

Persoonlijke gegevens controleren of aanpassen

Uw adres- en contactgegevens en ook de gegevens van uw apotheek, huisarts en tandarts staan vermeld in MijnFranciscus. Sommige van deze gegevens kunt u ook zelf aanpassen. Controleer voor uw afspraak altijd of uw gegevens nog kloppen. 

Labbrief voor aanvraag laboratoriumonderzoek

Komt u naar Franciscus voor een laboratoriumonderzoek (bijvoorbeeld voor bloedprikken of onderzoek urine of ontlasting) dan heeft u hier een aanvraagformulier voor nodig. Dit formulier noemen wij een labbrief. De labbrief vindt u in MijnFranciscus onder kopje Agenda > Overige > Brief voor het lab. 

Op de labbrief staat een ordernummer. Dit ordernummer heeft u nodig als u een afspraak gaat maken voor laboratoriumonderzoek. Door het ordernummer in te voeren, hebben wij gelijk alle gegevens die voor de afspraak nodig zijn. Een afspraak maken voor laboratoriumonderzoek doet u via deze website

Folders bekijken

Om u goed te informeren over het onderzoek of de behandeling die u krijgt, zet uw zorgverlener voorlichtingsfolders voor u klaar in MijnFranciscus. Lees deze op uw gemak door zodat u goed voorbereid naar uw afspraak kunt.

Brieven over onderzoek en behandeling

U kunt uw ontslag- en specialistenbrieven inzien. Specialistenbrieven zijn brieven die door het ziekenhuis naar u, uw huisarts of een andere zorgverlener zijn verzonden. Alleen brieven die na 1 mei 2018 zijn opgesteld zijn in te zien in MijnFranciscus. De ontslag- en specialistenbrieven worden met een vertragingstijd van 7 werkdagen getoond.

Allergieën en medische hulpmiddelen

Als we informatie over uw allergieën of de medische hulpmiddelen die u gebruikt van u ontvangen, dan vindt u dit ook terug in MijnFranciscus.

Inloggen voor uw kind of iemand anders met machtiging

Bent u gemachtigd om in het dossier van uw kind of iemand anders te kijken? Volg dan deze stappen om in het dossier te komen: 

Stap 1: Log met uw eigen DigiD gegevens in op https://mijn.franciscus.nl
Stap 2: Ga naar ‘Mijn Gegevens’ en vervolgens naar ‘Mijn Machtigingen’
Stap 3: Klik hier op de persoon voor wie u gemachtigd bent om in het dossier te komen.

Belangrijk: u moet wel zelf als patiënt geregistreerd staan bij Franciscus Gasthuis & Vlietland om in te kunnen loggen.

Nog niet gemachtigd?
Als uw kind een eigen DigiD heeft, kun u er ook voor kiezen om hiermee in te loggen. Heeft uw kind geen DigiD en wilt u dit aanvragen? Dan kun u dit doen via www.digid.nl/aanvragen.
Let op bij aanvragen: als u met de DigiD gegevens van uw kind wilt inloggen, dan kunt u dit alleen doen met de gebruikersnaam, wachtwoord én een SMS controle. Met de DigiD app werkt dit niet. 

Machtiging aanvragen? Lees hier hoe u dit kunt regelen.

Toestemming geven delen medische gegevens

Uw arts en zorgverleners die u behandelen in Franciscus Gasthuis & Vlietland houden een medisch dossier van u bij. In dit dossier staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Het ziekenhuis kan deze gegevens via een beveiligd portaal delen met andere zorgverleners. Dit kan alleen als het nodig is én als u hier toestemming voor heeft gegeven. 

Lees hoe u toestemming kunt geven in MijnFranciscus.

Inloggen voor kind of iemand anders

U bent ouder met ouderlijk gezag

Kinderen 0 tot 12 jaar
Kinderen uit deze leeftijdsgroep kunnen vaak niet zelf inloggen in hun patiëntenportaal. Wilt u als ouder in het patiëntenportaal van uw kind dan kunt u: 

 1. Als uw kind een eigen DigiD heeft, kunt u er ook voor kiezen om hiermee in te loggen. Heeft uw kind geen DigiD en wilt u dit aanvragen? Dan kun u dit doen via www.digid.nl/aanvragen.
  Let op bij aanvragen: als u met de DigiD gegevens van uw kind wilt inloggen, dan kunt u dit alleen doen met de gebruikersnaam, wachtwoord én een SMS controle. Met de DigiD app werkt dit niet.
 2. Als ouder kunt u via het onderstaand formulier een machtiging aanvragen om in het dossier van uw kind te kijken.

 

 

Zodra uw kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, komt de machtiging te vervallen. U ontvangt hier vooraf een e-mail over, zodat u in de gelegenheid bent om tijdig een nieuwe machtiging te regelen. Gebruik hiervoor dit formulier.

 

 

Kinderen van 12 tot 16 jaar
Kinderen uit deze leeftijdsgroep kunnen zelf in hun dossier kijken. Ouder(s) of voogd kunnen na machtiging in het dossier van hun kind kijken. Uw kind moet hier wel toestemming voor geven. De machtiging blijft geldig tot uw kind 16 jaar wordt.

Kinderen van 16 jaar en ouder
Vanaf deze leeftijd kan alleen uw kind inloggen in zijn of haar digitaal dossier. De machtigingen die eerder zijn verleend aan de ouder(s) of voogd komen automatisch te vervallen als uw kind 16 jaar wordt.

Wilsonbekwame kinderen 12 tot 18 jaar
Wilsonbekwame kinderen kunnen niet zelf in hun dossier kijken. Ouder(s) of voogd kunnen na machtiging in het dossier van hun kind kijken. De machtiging kan tot maximaal 18 jaar worden uitgegeven op basis van de inschatting van de arts over de duur van de wilsonbekwaamheid.

Wijzigingen in het (ouderlijk) gezag
Als er wijzigingen zijn in het gezag, moet u dit laten weten aan de zorgverlener van uw kind. Een wijziging in het gezag kan gevolgen hebben voor de machtigingen die zijn toegekend.

U bent mentor of curator

Mentor of curator
Bent u mentor of curator dan kunt u een machtiging aanvragen voor degene die u vertegenwoordigt. Voor de aanvraag gebruikt u het onderstaand formulier. Samen met een kopie van de beschikking van de rechtbank waarin het mentor- of curatorschap is vastgelegd, overhandigt u het formulier aan de behandelend arts.

 

Machtigen via DigiD

Vrijwillig machtigen via DigiD (patiënten van 16 jaar en ouder)
Voor alle patienten van 16 jaar en ouder bieden wij in samenwerking met DigiD machtigen van de overheid een handige dienst waarmee de patiënt zelf kan regelen wie hem of haar digitaal ondersteunt. Als patiënt en gemachtigde regelt u de machtiging zelf. U gaat beide naar de website DigiD Machtigen en doorloopt de stappen voor de aanvraag. Na het regelen van de machtiging kan de gemachtigde precies hetzelfde als de patiënt in MijnFranciscus.

Intrekken machtiging

Op verzoek van de patiënt (ouder dan 12 jaar) en de arts kan de machtiging worden ingetrokken. Download het formulier, vul deze in en bespreek het met de arts.

Hulp en veilig gebruik

Digipunt

Wilt u hulp bij het gebruiken van MijnFranciscus? Dan bent u welkom bij ons Digipunt. 

U kunt op verschillende manieren hulp krijgen: 

 • Via de telefoon een vraag stellen, bel hiervoor naar 010 – 893 0000 (tijdens kantooruren). Let op: dit telefoonnummer is alleen bedoeld voor vragen over digitale zorg.
 • Uw vraag mailen naar digipunt@franciscus.nl.
 • Wilt u liever hulp van een medewerker in het ziekenhuis? Bel dan naar 010 – 893 0000 om een afspraak in te plannen op onze locatie in Rotterdam of Schiedam (tijdens kantooruren). 
 • Bent u in het ziekenhuis in Rotterdam of Schiedam, dan kunt u ook ter plekke hulp vragen bij het Inschrijfbureau op de begane grond.  
Digipunt Franciscus

Veilig gebruik MijnFranciscus

Hieronder vindt u een aantal tips over hoe u zelf ook kunt bijdragen aan een veilig gebruik van MijnFranciscus.

 • Log uit als u MijnFranciscus niet meer actief gebruikt en sluit de browser.
 • Sla uw DigiD gegevens niet op in uw computer, ook al stellen veel computerprogramma’s dit voor. Hiermee kan namelijk iedereen die gebruik maakt van dezelfde computer ook uw inlognaam en wachtwoord vinden.
 • Bewaar uw DigiD gegevens op een veilige plek.
 • Gebruikt u draadloos internet? Zorg er dan voor dat uw internetmodem of router is beveiligd met een wachtwoord.