Doorgaan naar hoofdinhoud

Wetenschappelijk onderzoek Longgeneeskunde

De vakgroep Longziekten heeft een expertisefunctie op het gebied van 'obstructieve longziekten'. Het expertisecentrum steunt op 3 pijlers: Astma, COPD en (respiratoire) Allergie. Binnen deze 3 pijlers bestaan verschillende aandachtsgebieden waarin onderzoek wordt gedaan in samenwerking met huisartsen, andere STZ-ziekenhuizen en UMC’s. Deze aandachtsgebieden staan hieronder weergegeven met hoofdonderzoeker en aanspreekpunt.

1. Astma

1.1 Relatie met obesitas (samenwerking met LUMC)

OBAS 1.0 (BMI > 40)
Effect van maagverkleining bij astmapatiënten op longfunctie, kwaliteit van leven en inflammatie. Case-control studie met follow-up van 1 jaar.
Hoofdonderzoeker: G.J. Braunstahl, longarts
Resultaat Promotie A. Aardenburg, longarts in opleiding, oktober 2015

OBAS 2.0 (BMI 30-40)
Effect van lifestyle interventie programma bij astmapatiënten op longfunctie, kwaliteit van leven en inflammatie.
Hoofdonderzoeker: G.J. Braunstahl, longarts
Promovendus: Y. Türk. Beoogd einde juni 2018

OBAS 1.1
Vervolgstudie OBAS 1.1. Follow-up studie na 7 jaar. Eindpunten Gewichtstoename, longfunctie, kwaliteit van leven.
Hoofdonderzoeker: G.J. Braunstahl, longarts 
Student H. Singh. Beoogd einde mei 2018.

Lipidenstudie (combinatie OBAS 1+2)
Veranderingen in lipidenspectrum obese astmapatiënten?
Hoofdonderzoeker: G.J. Braunstahl, longarts 
Student C. van Zelst. Beoogd einde maart 2018.

1.2 Relatie met microbioom (samenwerking met Erasmus MC)

Breathe studie: RCT met bacterielysaat in slecht gecontroleerde astmapatiënten. Effect op exacerbaties en infecties.
Hoofdonderzoekers: G.A. Tramper, kinderarts, G.J. Braunstahl, longarts
Promovendus G. Boer. Beoogd einde oktober 2019.

1.3 Relatie met veroudering (samenwerking met EMC)

Grandma studie: case-control studie.
Effect van veroudering op inflammatie in patiënten met early en late onset astma. Hoofdonderzoekers: G.J. Braunstahl, longarts, J.C.C.M. in ’t Veen, longarts
Promovendus G. Boer. Beoogd einde oktober 2019.

Rotterdam-studie
Retrospectieve data-analyse ERGO studie m.b.t. kenmerken en co-morbiditeit oudere astmapatiënt.
Hoofdonderzoekers: J.C.C.M. in ’t Veen, longarts, G.J. Braunstahl, longarts. Promovendus: E. de Roos. Beoogd einde december 2018.

1.4 Relatie met dysfunctionele ademhaling (samenwerking HAGA en RdGG)

Bubblestudie: effect van buisresonantie op astmacontrole bij patiënten met een dysfunctionele ademhaling.
Hoofdonderzoekers: G.J. Braunstahl, longartsJ.C.C.M. in ‘t Veen, longarts
AOIS: S. Eindhoven. Beoogd einde maart 2019.

1.5 Relatie met astma diagnostiek eerste lijn (samenwerking Star en UMCG)

Histamine drempelprovocatie in eerste lijn: Beoordeling doelmatigheid van de histaminedrempel bepaling ten behoeve van de diagnose astma in een huisartsen laboratorium.
Hoofdonderzoekers: J.C.C.M. in ‘t Veen, longarts
AIOS: J. Bins. Beoogd einde maart 2018.

2. COPD

2.1 Ziektelastmeter COPD (samenwerking oa. met MUMC+, Long Alliantie Nederland)

Multicenter studie: Ontwikkelen en valideren van een Ziektelastmeter COPD, die de integrale gezondheidstoestand meet en aanknopingspunten geeft voor behandeling. . Hoofdonderzoekers: O. van Schayck, J.C.C.M. in 't Veen, longarts.
Promovendus. A. Slok. Resultaat promotie 2016.

2.2 COPD and Asthma Rotterdam Integrated Care Approach (CORONA). (samenwerking met Erasmus University, Radbout University en LUMC)

Zorgpad ontwikkeling en implementatie.
Hoofdonderzoeker: J.C.C.M. in 't Veen, longarts 
Promovendus: E. van den Akker. Beoogd einde 2018.

2.3 COPD en zelfmanagement (samenwerking Havenziekenhuis, Curavista en LUMC)

Intrinsic factors influence self-management participation in COPD; effects on self-efficacy.
Hoofdonderzoeker: J.C.C.M. in ’t Veen, longarts 
Student: G. Boer. Beoogd begin 2018.

2.4 Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname (samenwerking multicentre studie Long Alliantie Nederland)

Reductie in opname dagen wegens een longaanval COPD middels zorgpad ontwikkeling.
Hoofdonderzoekers landelijk: H. Kerstjens, Ph Salome.
Lokaal onderzoekers: J.C.C.M. in ’t Veen, longarts, J.H. Kappen, longarts, A. van Bruggen.
Promovendus: M. Klijnsma. Beoogde promotie 2019.

2.5 Eosinophils guided Prednisolon Administration during COPD Hospitalizations (EOPACH) (samenwerking multicentre studie namens de Werkgroep COPD NVALT)

Biomarker gestuurde behandeling van een longaanval COPD.
Hoofdonderzoekers landelijk: H. Kerstjens, J.C.C.M. in ’t Veen, longarts, F. van den Elshout. Student: volgt. Beoogde start Q1 2018.

2.6 Zorgpad 2.0

Herdefiniëring van het Astma en COPD zorgpad.
Hoofdonderzoeker: J.C.C.M. in ’t Veen, longarts, G.J. Braunstahl, longarts, J.H. Kappen, longarts. Student: volgt. Beoogde start Q2 2018.

3. Allergie

3.1 Immunotherapie naar 1e lijn (samenwerking BeterKeten)

Pilotstudie naar organisatie ketenzorg voor allergie-immunotherapie patiënten in Regio Rijnmond.
Hoofdonderzoekers: G.J. Braunstahl, longarts, J.H. Kappen, longarts.
Researchnurse: G. van Limpt.
Beoogd einde december 2019.

3.2 Mechanisme huisstofmijt immunotherapie in astma (samenwerking met Imperial college Londen)

Omics, epigenetica en biomarkers in huisstofmijt immunotherapie in astma. Hoofdonderzoeker: J.H. Kappen, longarts.
Geplande start Q1 2018

3.3 Biomarkers en klinische uitkomst (samenwerking met Imperial college Londen en EMC)

Praktische biomarkers en klinische uitkomstmaten immunotherapie in astma.
Hoofdonderzoeker: J.H. Kappen, longartsG.J. Braunstahl, longarts 
Geplande start Q1 2018.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid