Kwaliteit, veiligheid en patiëntervaringsonderzoek

Goede en veilige patientenzorg is een belangrijk thema voor Franciscus Gasthuis & Vlietland. Onze medewerkers zetten zich hier dagelijks voor in. Om goed zicht te houden op de kwaliteit en veiligheid van onze zorg, meten wij dit op verschillende manieren. Wij vragen bijvoorbeeld patienten naar hun mening over de geleverde zorg, houden interne audits en houden cijfers bij die iets zeggen over de kwaliteit van zorg. Met deze gegevens proberen wij onze zorg steeds verder te verbeteren.

Ook laten wij de kwaliteit en veiligheid van onze zorg toetsen door een externe partij. Qualicor Europe (voorheen Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) heeft in 2023 Franciscus bezocht en vastgesteld dat het ziekenhuis voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen van dit keurmerk. 

Qualicor

Qualicor  is een kwaliteitskeurmerk dat wordt uitgegeven  door Qualicor Europe. Qualicor Europe ontwikkelt internationale en wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitsnormen en toetst of organisaties aan deze normen voldoen. De toetsing door Qualicor vindt plaats door ervaren vakgenoten, die zelf ook werkzaam zijn in de zorgsector. Dit resulteert in een oordeel waaraan patiënten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden vertrouwen kunnen ontlenen dat het ziekenhuis adequate én veilige zorg levert. Kijk ook op www.qualicor.eu.

Qualicor

Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI)

Franciscus Gasthuis & Vlietland voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI). Meer informatie vindt u op de website www.wtzi.nl

Uw privacy en veiligheid

Franciscus verwerkt dagelijks duizenden gegevens. Of het nu gaat om gegevens van patiënt, medewerkers, externe partijen of bezoekers, zorgvuldigheid en goede controle hierop zijn van groot belang. Daarom hecht Franciscus veel waarde aan informatieveiligheid. Met het gevoerde informatiebeveiligingsbeleid laat het Franciscus zien dat het op alle niveaus voldoet aan de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector: NEN 7510. Franciscus gebruikt een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) die ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd is. Het ISMS voorziet in beleid, processen en beheersmaatregelen om de informatie die wij verwerken te beschermen tegen interne en externe dreigingen.  U kunt het informatiebeveiligingsbeleid van Franciscus opvragen via informatiebeveiliging@franciscus.nl.

Keurmerk IS0_IEC27001

NEN7510 certificering – Informatieveiligheid

De norm NEN 7510 (afgeleide van ISO 27001) is toegesneden op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Hieronder wordt verstaan het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. Naast het borgen van kwaliteit moeten de informatiebeveiligingsmaatregelen volgens de norm zo zijn ingericht dat ze zijn te controleren. De NEN 7510 kan worden gezien als een kader waarbinnen iedere proceseigenaar relevant geachte informatie voor het proces kan specificeren inclusief bijbehorende maatregelen.

NEN7510