Klokkenluidersregeling

Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt iedere medewerker van het ziekenhuis de mogelijkheid om op veilige wijze melding te doen van vermoedens van misstanden in het ziekenhuis. Dit sluit aan bij de zorgvuldigheid, transparantie en integriteit die zorgverleners in hun handelen willen nastreven. Het ziekenhuis hecht er belang aan dat het melden langs heldere lijnen kan verlopen. De Klokkenluidersregeling beschrijft hoe een melding gedaan kan worden en dat melders (Klokkenluiders) bescherming krijgen.

Bekijk de Klokkenluidersregeling