Sterftecijfers

Franciscus Gasthuis & Vlietland houdt, net als alle ziekenhuizen in Nederland, bij hoeveel patiënten jaarlijks in het ziekenhuis overlijden. Deze gegevens worden gebruikt om de HSMR te berekenen, wat staat voor Hospital Standardized Mortality Rate. De HSMR is een indicator die de werkelijke sterfte in een ziekenhuis afzet tegen de sterfte die op basis van patiëntomstandigheden kan worden verwacht. Het gaat hierbij om kenmerken, die ziekenhuissterfte mede bepalen, zoals leeftijd, geslacht, diagnose en opname-urgentie. Het rekenmodel probeert zo goed mogelijk te corrigeren voor deze kenmerken.

Onze sterftecijfers in 2021

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft in 2021 een HSMR van 90. In 2020 was dit 98.

Naast de HSMR worden ook specifieke Standard Mortality Ratio’s (SMR) berekend. Waar de HSMR betrekking heeft op alle patiënten, betreft de SMR specifieke diagnosegroepen, bijvoorbeeld voor één ziektebeeld of één leeftijdscategorie.

Overzicht van de cijfers ‘SMR diagnosegroepen Franciscus Gasthuis’. Bron: HSMR-rapport 2021 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën, Dutch Hospital Data.

Geen keuze-informatie

De cijfers zijn nog niet geschikt om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Aanmerkelijke verschillen in scores blijken veroorzaakt te worden door variaties in ziekenhuisregistraties, heropnames, de ernst van de aandoening en risicovolle verrichtingen die maar in een beperkt aantal ziekenhuizen worden verricht. Dit beïnvloedt de HSMR en nog sterker de SMR-cijfers omdat deze laatste gebaseerd zijn op kleine en wisselende patiëntenaantallen.

Wat doet Franciscus Gasthuis & Vlietland met deze gegevens?

Franciscus Gasthuis & Vlietland gebruikt de gegevens verder om intern te onderzoeken of er verbeteringen in de zorg mogelijk zijn. Bij opvallende cijfers toetst het ziekenhuis onder andere door middel van dossieronderzoek of er een oorzaak te vinden is voor het opvallende cijfer. Daarnaast wordt opvallende casuïstiek regelmatig onderzocht en besproken. Tot op heden is er voor Franciscus Gasthuis & Vlietland geen aanleiding geweest om op basis van onze sterftecijfers specifieke maatregelen te nemen.