Patiëntervarings-onderzoek

Patientervaringsonderzoek

Franciscus Gasthuis & Vlietland werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg. Daarom horen wij graag hoe u uw zorg en behandeling bij ons heeft ervaren. Via het patiëntenportaal MijnFranciscus nodigen wij u uit om online een vragenlijst in te vullen. 

Word ik na elk bezoek uitgenodigd?

Nee. Bent u op een polikliniek of verpleegafdeling geweest, dan ontvangt u in de periode na het bezoek een bericht via de e-mail, als hiervoor toestemming is gegeven. U kunt maximaal 1 vragenlijst per 6 maanden ontvangen om uw ervaringen over uw bezoek aan de polikliniek met ons te delen. U kunt ook maximaal 1 keer per 6 maanden een vragenlijst ontvangen over uw ervaringen over de zorgverlening op een verpleegafdeling waar u opgenomen bent geweest. Deelname is niet verplicht, maar we stellen uw medewerking wel op prijs.

Wat doen jullie met de antwoorden?

De resultaten zijn zichtbaar voor de medewerkers van de polikliniek en/of verpleegafdeling waar u bent behandeld. Het team ziet wat er leeft onder de patiënten, krijgt de complimenten en ook de verbeterpunten te zien. Als het nodig is, kunnen ze hier direct actie op ondernemen om de zorg de verbeteren.

Kan ik de vragenlijst anoniem invullen?

U kunt de vragenlijst anoniem invullen. Alle ingevulde gegevens en antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. We vragen wel naar uw e-mailadres als u aangeeft dat wij contact met u op mogen nemen voor verdere toelichting.

Hoe kan ik stoppen aan deelname?

Als u wilt stoppen met deelname aan de vragenlijsten, dient u de toestemming om vragenlijsten te ontvangen weer in te trekken. Dit kunt u doen in het patiëntenportaal onder ‘Mijn gegevens’. Vervolgens klikt u op ‘Toestemmingen’ en volgt u de uitleg die er staat. Meer informatie over toestemming geven of uw toestemming intrekken vindt u op www.franciscus.nl/toestemming

Ik ben een mantelzorger /ouder/voogd, kan ik ook de vragenlijst invullen?

Als het gaat om een vragenlijst voor iemand anders, moet u inloggen met de DigiD van de patiënt of gemachtigd zijn om voor patiënt in te loggen in DigiD..

Hoe snel moet ik hem invullen?

De vragenlijst staat 4 weken open.

Hoe lang duurt het invullen?

Het invullen van de vragenlijst duurt 6 minuten.

Resultaten 2022

Uit de resultaten van het onderzoek dat in 2022 is uitgezet onder patiënten, komt naar voren dat zij over het algemeen tevreden zijn over onze zorg. Franciscus Gasthuis & Vlietland scoort gemiddeld een 8 als rapportcijfer.

Vragen en contact
Voor vragen of meer informatie over het patiëntervaringsonderzoek kunt u contact opnemen via e-mail patientervaringen@franciscus.nl