Patiëntervarings-onderzoek

Patientervaringsonderzoek

Franciscus Gasthuis & Vlietland werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg. Daarom horen wij graag hoe u uw zorg en behandeling bij ons heeft ervaren. Hiervoor gebruiken we FranciscusRadar, een online vragenlijst.

Wanneer krijg ik een vragenlijst?

De afdelingen werken met bepaalde meetperiodes. Bezoekt u in een meetperiode een polikliniek en/of een verpleegafdeling, dan kunt u hiervoor benaderd worden. Bent u op een verpleegafdeling geweest, dan krijgt u aan het einde van uw opname een vragenlijst op de afdeling. Bent u op een polikliniek geweest, dan ontvangt u in de periode na het bezoek een bericht via de e-mail, als hiervoor toestemming is gegeven. Deelname is niet verplicht, maar we stellen uw medewerking wel op prijs.

Kan ik de vragenlijst anoniem invullen?

U kunt de vragenlijst anoniem invullen. Alle ingevulde gegevens en antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. We vragen wel naar uw e-mailadres als u aangeeft dat wij contact met u op mogen nemen voor verdere toelichting.

Hoe lang duurt het invullen van een vragenlijst?

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 6 minuten. 

Waar gaan de vragen over?

De vragen in FranciscusRadar gaan over wachttijden bij de polikliniek en de vriendelijkheid en behulpzaamheid van het team. Maar ook over gastvrijheid, telefonische bereikbaarheid en schoonmaak van de afdeling. Hiermee krijgen wij op verschillende onderdelen een goed beeld van de ervaringen en verwachtingen van onze patiënten. De feedback bevat zowel tips en verbeteringen als complimenten voor de afdeling.

Wat doet het ziekenhuis met de resultaten?

De resultaten zijn zichtbaar voor de medewerkers van de polikliniek en/of verpleegafdeling waar u bent behandeld. Het team ziet wat er leeft onder de patiënten, krijgt de complimenten en ook de verbeterpunten te zien. Als het nodig is, kunnen ze hier direct actie op ondernemen om de zorg de verbeteren.

Resultaten 2022

Uit de resultaten van het onderzoek dat in 2022 is uitgezet onder patiënten, komt naar voren dat zij over het algemeen tevreden zijn over onze zorg. Franciscus Gasthuis & Vlietland scoort gemiddeld een 8 als rapportcijfer.

Vragen en contact
Voor vragen of meer informatie over het patiëntervaringsonderzoek kunt u contact opnemen via e-mail franciscusradar@franciscus.nl