Kwaliteitsindicatoren

Jaarlijks maakt Franciscus Gasthuis & Vlietland de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk aan de hand van de zogenaamde kwaliteitsindicatoren. Dit zijn meetbare eenheden die informatie geven over bijvoorbeeld de kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en de toegankelijkheid van de zorg. In samenspraak met elkaar bepalen de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra welke onderwerpen dat jaarlijks zijn.

In ons ziekenhuis

Franciscus Gasthuis & Vlietland onderschrijft de landelijke trend om geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren over de kwaliteit van zorg die geboden wordt. Gezien de vele verschillen, in bijvoorbeeld leeftijd of ernst van de ziekte van patiënten, is het vrijwel onmogelijk om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken puur aan de hand van de prestatie-indicatoren. Toch ziet Franciscus Gasthuis & Vlietland de kwaliteitsindicatoren als een positieve stimulans om te werken aan kwaliteitsverbetering. Een selectie van de indicatoren vindt u, op een overzichtelijke wijze, op www.ziekenhuischeck.nl. Op de website www.dhd.nl en www.zorginzicht.nl vindt u de complete bestanden met de kwaliteitsindicatoren van alle ziekenhuizen. 

Publicaties

In de media wordt op diverse manieren aandacht gegeven aan de kwaliteitsindicatoren. Vaak worden ziekenhuizen op een beperkt aantal indicatoren met elkaar vergeleken. Wij vinden het belangrijk dat de geleverde zorg optimaal is. Voor zover dat te meten is door middel van genoemde indicatoren is het ook nuttig om de resultaten af te zetten tegen de resultaten van andere ziekenhuizen. In eerste instantie willen we de kwaliteitsindicatoren gebruiken om de zorg te verbeteren.