Ziekenhuischeck.nl

Franciscus Gasthuis & Vlietland is transparant over de kwaliteit van zorg. Wij tonen diverse kwaliteitsthema’s op onze eigen website. Om de vergelijkbaarheid met andere Nederlandse ziekenhuizen te vergroten, nemen wij deel aan de door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ontwikkelde website ziekenhuischeck.nl. Deze website biedt patiënten in heel Nederland op dezelfde manier informatie over bijvoorbeeld risicovolle operaties, infecties, sterftecijfers en patiëntervaringen.

Ziekenhuischeck.nl bestaat uit een aantal thema’s die iets zeggen over de kwaliteit van zorg van Nederlandse ziekenhuizen. U kunt zien hoe wij scoren op een bepaald onderwerp ten opzichte van andere ziekenhuizen, eerdere jaren, het landelijke gemiddelde en/of een norm. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen past regelmatig thema’s of de weergave aan wanneer dit leidt tot betere bruikbaarheid van de getoonde informatie.  

Bekijk hier de informatie over ons ziekenhuis