Onze organisatie

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van Franciscus Gasthuis & Vlietland, zowel voor de bedrijfsvoering als de kwaliteit van zorg. 

Maak kennis met de Raad van Bestuur


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Franciscus Gasthuis & Vlietland houdt toezicht op het algemene beleid van de Raad van Bestuur.

Maak kennis met de Raad van Toezicht


Specialisten Coöperatie Franciscus

Sinds juli 2019 wordt de gehele medische staf binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland vertegenwoordigd door één entiteit: de Specialisten Coöperatie Franciscus (SCF). 

Maak kennis met de SCF


Jaarverslag en -rekening

Ieder jaar brengt Franciscus Gasthuis & Vlietland een jaarverslag uit met daarin het bestuursverslag en jaarrekening. 

Bekijk het Jaarverslag en -rekening


Franciscus Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt op voor de wensen en behoeften van onze patiënten, bezoekers en de naasten. Zij geven het ziekenhuis gevraagd en ongevraagd advies om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Maak kennis met de Cliëntenraad


Franciscus Kinderraad

De Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad bestaat uit kinderen uit groep 6, 7 en 8 van verschillende basisscholen en de brugklas in Schiedam en Vlaardingen en adviseert het ziekenhuis elk schooljaar over een aantal onderwerpen.

Maak kennis met de Kinderraad