Specialisten Coöperatie Franciscus

Sinds juli 2019 wordt de gehele medische staf binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland vertegenwoordigd door één entiteit: de Specialisten Coöperatie Franciscus (SCF). Deze Coöperatie bestaat uit individuele leden (specialisten in dienstverband / samenwerkingsovereenkomsten) en praktijken (vrijgevestigde specialisten). Eenieder heeft hetzelfde gewicht aan stemrecht.

Op deze manier trekken we als medische staf gelijk op, houden we rekening met ieders belang en overbruggen we de verschillen in het belang van het collectief.

We beogen een organisatie waarin niet het zorgsysteem leidend is, maar de behoefte van de patiënt en de intrinsieke motivatie van de professionals. Een organisatie waar dokters een proactieve rol spelen en een leidende rol nemen in de aansturing van het ziekenhuis met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dokters in de lead!

Organisatie

De Coöperatie bestaat uit ruim 300 medisch specialisten die samen met meer dan 4.500 medewerkers en 300 vrijwilligers iedere dag klaar staan voor de patiënten van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Een krachtige ziekenhuisorganisatie met 2 ziekenhuislocaties, 3 poliklinieklocaties en een polikliniek in Het Oogziekenhuis.

Er is met de vorming van de Coöperatie één aanspreekpunt gecreëerd voor de Raad van Bestuur. Hierdoor kunnen we beter zorgen voor onze patiënten, onze medewerkers en alle andere mensen die op enige manier verbonden zijn aan het ziekenhuis.

Hoogwaardige zorg

Het leveren van hoogwaardige patiëntenzorg staat centraal. De zorg heeft steeds meer een multidisciplinair karakter, waarbij verschillende vakgroepen met elkaar samenwerken. Samen met de Raad van Bestuur zetten onze 32 specialismen zich gezamenlijk in ten behoeve van optimale kwaliteit van zorg, georganiseerd volgens de principes van ‘waardegedreven zorg’ en ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Dat vraagt om durf en een vertrouwde omgeving met professionals die bereid zijn tot zelfreflectie en elkaar aanspreken op gedrag en deskundigheid.

De Coöperatie streeft voortdurend naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling en het functioneren van de individuele medisch specialist of vakgroep. Daarbij dragen we ook verantwoordelijkheid voor een verantwoorde inzet van zorg binnen ons ziekenhuis en binnen de regio. De capaciteitsproblematiek en het hoofdlijnenakkoord dwingen ons kritisch te kijken naar het zorgvolume en ons voor te bereiden op een situatie waarin geen groei van zorgvolume meer mogelijk is. Het mandaat voor bewaking van de kwaliteit van zorg evenals het collectieve belang ligt bij het SCF-bestuur.

We willen excelleren in de basiszorg, door onder andere concentratie van zorg, en ondersteunen de STZ-status van ons ziekenhuis (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen). Om topklinische zorg nu en in de toekomst te kunnen leveren zijn onderwijs, wetenschap en innovatie belangrijke pijlers binnen ons ziekenhuis.

Specialisten Coöperatie Franciscus is een onderneming die:

 1. Kwalitatief hoogwaardige zorg levert voor een concurrerende prijs.
 2. Ondernemend en innovatief is, opleidt en stimuleert én op een hoog niveau wetenschap bedrijft.
 3. De pijlers van de STZ-status van het ziekenhuis bewaakt en waar mogelijk uitbreidt.
 4. Samen met het ziekenhuis een efficiënt bedrijf vormt met een prettige werksfeer, waar patiënten, medisch specialisten, medewerkers en bezoekers zich welkom en veilig voelen.
 5. Dokters heeft met een leidende en proactieve rol als het gaat om de aansturing van het ziekenhuis. Daar horen bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij.

Bestuur

De Specialisten Coöperatie Franciscus wordt geleid door een besluitvaardig bestuur. Met uitzondering van de directeur-bestuurder zijn alle bestuursleden praktiserend medisch specialist, waardoor zij dicht bij de werkvloer staan. Het bestuur wordt gevormd door (op alfabetische volgorde):

 • Esther Alders, kinderarts;
 • Jeroen Maat, directeur-bestuurder;
 • Marcel van Hooff, gynaecoloog;
 • Saskia van den Bos, directeur-bestuurder;
 • Wessel Hanselaar, longarts.

Het SCF-bestuur wordt ondersteund door (op alfabetische volgorde):

 • Adriaan Liefaard, manager transitie;
 • Cock Vermaat, controller;
 • Kirsten Verkade, boekhouder;
 • Marjolein van Luijk, managementassistent; 
 • Marleen de Waard, bestuurssecretaris;
 • Saskia Prade, bestuursassistent;
 • Sonja Horsthuis, managementassistent a.i.. 

Vakgroepen

 • Anesthesiologie;
 • Apotheek;
 • Cardiologie;
 • Chirurgie;
 • Dermatologie;
 • Geriatrie;
 • Gynaecologie;
 • Intensive Care;
 • Interne Geneeskunde;
 • Keel-, Neus- & Oorheelkunde;
 • Kindergeneeskunde;
 • Klinische Fysica;
 • Klinische Chemie;
 • Longgeneeskunde;
 • Maag-, Darm- & Leverziekten;
 • Medische Microbiologie;
 • Medische Psychologie;
 • Neurochirurgie;
 • Neurologie;
 • Nucleaire Geneeskunde;
 • Oogheelkunde;
 • Orthopedie;
 • Pathologie;
 • Pijnbestrijding;
 • Plastische Chirurgie;
 • Psychiatrie;
 • Spoedeisende Hulp; KNMG
 • Radiologie;
 • Reumatologie;
 • Revalidatie;
 • Urologie;

Partners

 • Franciscus Gasthuis & Vlietland;
 • Het Oogziekenhuis Rotterdam;
 • Vaccinatiepoli Franciscus;
 • Star-SHL;
 • Maasstad Medisch Specialisten;
 • Cardiologen Maatschap Rijnmond-Zuid;
 • Zorggroep Levinas;
 • Stichting Bevolkingsonderzoek;
 • TCCN;
 • Ksyos;
 • Logex;
 • BeterKeten;
 • Anser Prostaatnetwerk;
 • Huisartsenoverleg Franciscus;
 • Zorgorganisatie Eerste Lijn;
 • Zonboog.

Contact

Bezoekadres Franciscus Gasthuis

Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam
Telefoon: 010 - 4617396

Bezoekadres Franciscus Vlietland

Vlietlandplein 2
3118 JH Schiedam
Telefoon: 010 - 8939393

Postadres

MSB Franciscus
Postbus 10900
3004 BA Rotterdam

E-mail: bestuur-SCF@franciscus.nl 

KvK 62244124
BTW NL854724655B01