De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende bestuurders:

  • De heer drs. N. Honig, MBA, voorzitter Raad van Bestuur;
  • De heer drs. P.W. van Lindenberg, lid Raad van Bestuur.
Niels Honig, Peter Willem

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van Franciscus Gasthuis & Vlietland, zowel voor de bedrijfsvoering als de kwaliteit van zorg. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de secretaris en het secretariaat Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Bij de bezoldiging van de bestuurders wordt uitgegaan van de wettelijke regelgeving op dit gebied (zogenoemde WNT-normering).

Regelement Raad van Bestuur

Onkostenbeleid Raad van Bestuur

Franciscus wenst een duidelijk beleid te hanteren ten aanzien van de declaratie van kosten. Onze omgeving verwacht van ons dat wij eenduidig en transparant zijn.

Regeling onkostenvergoeding Raad van Bestuur

Stichting Franciscus Vlietland Groep - Onkosten Raad van Bestuur 2022

OnderwerpBedrag
Representatiekosten            € 598,-        
Overige kosten€ 2.269,-
Opleiding€ 0,-
Reiskosten€ 0,-
Totaal€ 2.867,-