Doorgaan naar hoofdinhoud

Uw medisch dossier / EPD

Indien u bij een specialist onder behandeling bent of bent geweest, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling, vastgelegd in een medisch dossier. Dit dossier is eigendom van Franciscus Gasthuis & Vlietland. U heeft echter wel recht op inzage in uw medische gegevens en op verzoek kunt u uw dossier inzien of een kopie opvragen.

U kunt het ziekenhuis benaderen voor de volgende zaken:

  • U wilt inzage in uw eigen dossier
  • U wilt inzage in het dossier van een ander persoon
  • U kunt een wijziging in uw eigen dossier aanbrengen

Inzage via het patiëntenportaal

Als patiënt van Franciscus Gasthuis & Vlietland kunt u via het beveiligde patientenportaal Mijn Franciscus een gedeelte van uw eigen medisch dossier inzien. U vindt hierin:

  • brieven die na 1 mei 2018 door het ziekenhuis naar u, uw huisarts of een andere zorgverlener zijn verzonden;
  • Radiologieverslagen, pathologieverslagen (van na 1 april 2018) en laboratoriumuitslagen inzien. U kunt geen foto's inzien. Deze kunt u wel opvragen. Zie Verzoek inzage of kopie eigen medisch dossier;
  • Gebruikte implantaten en hulpmiddelen.

Radiologie- en pathologieverslagen, laboratoriumuitslagen, ontslag- en specialistenbrieven ziet u zodra de informatie beschikbaar is. Het kan zijn dat u uw arts dan nog niet gesproken heeft. Zoekt u andere of oudere dossiergegevens, lees dan hieronder wat u hiervoor kunt doen.

Verzoek inzage of kopie eigen medisch dossier

Om uw eigen medisch dossier aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in. Deze stuurt u terug naar ons ziekenhuis. U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij het Patiënten Service Bureau. Binnen 4 weken ontvangt u een afhaalbericht. U dient uw dossier persoonlijk bij ons op te halen en u moet hierbij een geldig legitimatiebewijs tonen. Aan het ophalen of inzien van uw medisch dossier zijn geen kosten verbonden. In verband met de privacy wetgeving wordt uw dossier niet opgestuurd.

Verzoek inzage of kopie medisch dossier van een ander persoon

Alleen uzelf en diegenen die betrokken zijn bij uw zorgverlening hebben het recht om uw medisch dossier in te zien. Dit betekent ook dat u geen gegevens mag inzien van iemand anders. Uitzonderingen zijn:

  • Andere persoon met een schriftelijke machtiging van de patiënt;
  • De wettelijk vertegenwoordiger van de (wilsonbekwame) patiënt;
  • Nabestaanden van de patiënt;
  • Ouders of verzorgers van kinderen onder de 12 jaar.

Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geldt dat zowel het kind als de ouders inzage en/of een kopie van het medisch dossier kan krijgen. Let op: een kind van deze leeftijd mag bezwaar maken tegen inzage door zijn of haar ouders. Indien nodig wordt het kind op dit recht gewezen door de arts.

Een kopie of inzage vragen van het medisch dossier van een ander, is alleen met schriftelijke toestemming van de betrokkene mogelijk. Vul hiervoor samen het aanvraagformulier inzage of kopie medisch dossier in en stuur deze terug naar het ziekenhuis.

De patiënt of gemachtigde ontvangt een afhaalbericht. Met een geldig legitimatiebewijs van de patiënt en de gemachtigde kunt u een kopie van het dossier afhalen of inzien. Aan het ophalen of inzien van een medisch dossier zijn geen kosten verbonden. In verband met de privacy wetgeving wordt het dossier niet opgestuurd.

Verzoek correctie en/of aanvulling van het medisch dossier

Als u een correctie of aanvulling in uw medisch dossier wenst, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij uw behandelend arts via het desbetreffende medisch secretariaat. U dient uw verzoek te richten aan uw behandelend arts. De behandelend arts is niet verplicht uw verzoek te honoreren. U kunt wel altijd uw mening in het medisch dossier laten bijvoegen.

Uw verzoek kunt u sturen naar:

Franciscus Gasthuis
<Naam van de afdeling>
T.a.v. <naam behandelend arts>
Postbus 10900
3004 BA Rotterdam

of

Franciscus Vlietland
<Naam van de afdeling>
T.a.v. <naam behandelend arts>
Postbus 215
3100 AE Schiedam

Inzagerecht nabestaanden

Nabestaanden hebben in principe geen recht op inzage in of een kopie van uw medisch dossier na uw overlijden. De zorgverlener is ook na het overlijden van u als patiënt verplicht zich aan zijn geheimhoudingsplicht te houden en uw vereiste toestemming kan niet meer worden gegeven.


In sommige gevallen kunnen nabestaanden wel inzage of een afschrift van uw medisch dossier krijgen, bijvoorbeeld wanneer iemand hiervoor speciaal gemachtigd is of wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang. Meer informatie hierover vindt u op en in de folder Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden van Patiëntenfederatie Nederland.

Wettelijke bewaartermijn

Volgens de wet is de bewaartermijn van medische dossiers 20 jaar. Als u wilt dat uw dossier langer of korter wordt bewaard, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken via het Patiënten Service Bureau. Het Patiënten Service Bureau stuurt uw verzoek door naar het desbetreffende Medisch Secretariaat, die vervolgens uw aanvraag afhandelt.

Folder

Voor meer informatie over het aanvragen van een kopie, inzien, aanvullen of blokkeren van uw medisch dossier, verwijzen wij u graag naar deze folder

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid