Uw medisch dossier / EPD

Indien u bij een specialist onder behandeling bent of bent geweest, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier. Dit dossier is eigendom van Franciscus Gasthuis & Vlietland. U heeft echter wel recht op inzage in uw medische gegevens en op verzoek kunt u uw dossier inzien of een kopie opvragen.

Verzoek inzage of kopie eigen medisch dossier

U wilt uw eigen medisch dossier aanvragen. Dit kunt u doen door het online aanvraagformulier in te vullen. U kunt ook een papieren aanvraagformulier ophalen bij het Patiënten Service Bureau. Het aanvraagformulier stuurt u op naar het Patiënten Service Bureau op de locatie waar u onder behandeling bent of bent geweest. Binnen vier weken ontvangt u een afhaalbericht waarin staat waar en wanneer u uw dossier kunt ophalen. U dient uw dossier persoonlijk bij ons op te halen en u moet hierbij een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Aan het ophalen of inzien van uw medisch dossier zijn geen kosten verbonden.

In verband met de privacy wetgeving wordt uw dossier niet opgestuurd.

Verzoek inzage of kopie medisch dossier van een ander persoon

Alleen uzelf en diegenen die betrokken zijn bij uw zorgverlening hebben het recht om uw medisch dossier in te zien. Dit betekent dus ook dat u geen gegevens mag inzien van iemand anders. Uitzonderingen zijn:

  • Andere persoon met een schriftelijke machtiging van de patiënt;
  • De wettelijk vertegenwoordiger van de (wilsonbekwame) patiënt;
  • Nabestaanden van de patiënt;
  • Ouders of verzorgers van kinderen onder de 12 jaar.

Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geldt dat zowel het kind als de ouders inzage en/of een kopie van het medisch dossier kan krijgen. Let op: een kind van deze leeftijd mag bezwaar maken tegen inzage door zijn of haar ouders. Indien nodig wordt het kind op dit recht gewezen door de arts.

U kunt online een aanvraagformulier invullen voor inzage of kopie van de medische gegevens van een ander. Daarnaast vult de patiënt een machtigingsformulier in. Dit machtigingsformulier kan worden ingeleverd bij het Patiënten Service Bureau samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van zowel de patiënt als de gemachtigde. De patiënt of gemachtigde ontvangt een afhaalbericht waarin staat waar en wanneer het dossier kan worden opgehaald. Met een geldig legitimatiebewijs van de patiënt en de gemachtigde kunt u een kopie van het dossier afhalen of inzien. Aan het ophalen of inzien van een medisch dossier zijn geen kosten verbonden.

In verband met de privacy wetgeving wordt het dossier niet opgestuurd.

Verzoek correctie en/of aanvulling van het medisch dossier

Als u een correctie of aanvulling in uw medisch dossier wenst, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij uw behandelend arts via het desbetreffende medisch secretariaat. U dient uw verzoek te richten aan uw behandelend arts. De behandelend arts is niet verplicht uw verzoek te honoreren. U kunt wel altijd uw mening in het medisch dossier laten bijvoegen.

Uw verzoek kunt u sturen naar:

Franciscus Gasthuis
<Naam van de afdeling>
T.a.v. <naam behandelend arts>
Postbus 10900
3004 BA Rotterdam

of

Franciscus Vlietland
<Naam van de afdeling>
T.a.v. <naam behandelend arts>
Postbus 215
3100 AE Schiedam

Wettelijke bewaartermijn

Volgens de wet is de bewaartermijn van medische dossiers 15 jaar. Als u wilt dat uw dossier langer of korter wordt bewaard, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken via het Patiënten Service Bureau. Het Patiënten Service Bureau stuurt uw verzoek door naar het desbetreffende Medisch Secretariaat, die vervolgens uw aanvraag afhandelt.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid