Medisch dossier

Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling, vastgelegd in een medisch dossier. Dit dossier is eigendom van het ziekenhuis. U hebt recht op inzage in uw medische gegevens en op verzoek kunt u een kopie uit uw dossier krijgen. 

De procedures rondom het medisch dossier verschillen tussen Franciscus Vlietland (Schiedam) en Franciscus Gasthuis (Rotterdam).