Uw medisch dossier

Als u in ons ziekenhuis onder behandeling bent (geweest), worden alle gegevens over uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier. Dit dossier is eigendom van Franciscus Gasthuis & Vlietland. U heeft recht op inzage in uw medische gegevens en op verzoek kunt u uw dossier inzien of een kopie opvragen. Het dossier wordt in de Nederlandse taal uitgegeven. Het is niet mogelijk om het medisch dossier in een andere taal te ontvangen. 

Wat wilt u doen? 

Inzage via het patiëntenportaal

Als patiënt van Franciscus Gasthuis & Vlietland kunt u via het beveiligde patiëntenportaal MijnFranciscus een gedeelte van uw eigen medisch dossier inzien. Als u een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) heeft, kunt u ook een kopie van uw medisch dossier ophalen in uw PGO. 

U vindt hier:

  • Brieven die na 1 mei 2018 door het ziekenhuis naar u, uw huisarts of een andere zorgverlener zijn gestuurd;
  • Radiologieverslagen, pathologieverslagen (van na 1 april 2018) en laboratoriumuitslagen. U kunt geen foto's inzien. Deze kunt u wel opvragen. Kijk hiervoor bij 'Verzoek inzage of kopie eigen medisch dossier';
  • Gebruikte implantaten en hulpmiddelen;
  • Uw (toekomstige) afspraken; 
  • Aanvullende (onderzoeks)informatie, zoals diagnoses, intoxicaties en allergieën. 

Radiologie- en pathologieverslagen, laboratoriumuitslagen, ontslag- en specialistenbrieven ziet u zodra de informatie beschikbaar is. Het kan zijn dat u uw arts dan nog niet gesproken heeft. 

Verzoek inzage of kopie eigen medisch dossier

Vul hiervoor het aanvraagformulier en stuur deze terug naar ons. U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij het inschrijfbureau van het Franciscus Contact Centrum

Na de aanvraag ontvangt u binnen 4 weken een afhaalbericht. U moet uw dossier persoonlijk bij ons ophalen en een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Aan het ophalen of inzien van uw medisch dossier zijn geen kosten verbonden. In verband met de privacy wetgeving wordt uw dossier niet per (aangetekende) post opgestuurd.

U kunt uw dossier ook digitaal ontvangen met een beveiligde e-mail. Om een beveiligde e-mail te kunnen ontvangen, heeft u een smartphone nodig.

Verzoek inzage of kopie medisch dossier van een ander persoon

Alleen uzelf en diegenen die betrokken zijn bij uw zorgverlening hebben het recht om uw medisch dossier in te zien. Dit betekent ook dat u geen gegevens mag inzien van iemand anders. Uitzonderingen zijn:

  • Andere persoon met een schriftelijke machtiging van de patiënt;
  • De wettelijk vertegenwoordiger van de (wilsonbekwame) patiënt;
  • Ouders of verzorgers van kinderen onder de 12 jaar.

Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel het kind als de ouders inzage en/of een kopie van het medisch dossier kunnen krijgen. Let op: een kind van deze leeftijd mag bezwaar maken tegen inzage door zijn of haar ouders. Als het nodig is, wordt het kind op dit recht gewezen door de arts.

Een kopie of inzage vragen van het medisch dossier van een ander, is alleen met schriftelijke toestemming van de betrokkene mogelijk. Vul hiervoor samen het aanvraagformulier inzage of kopie medisch dossier in en stuur deze terug naar ons ziekenhuis.

De patiënt of gemachtigde ontvangt een afhaalbericht. Met een geldig legitimatiebewijs van de patiënt en de gemachtigde kunt u een kopie van het dossier afhalen of inzien. Aan het ophalen of inzien van een medisch dossier zijn geen kosten verbonden. In verband met de privacy wetgeving wordt het dossier niet per (aangetekende) post opgestuurd.

U kunt uw dossier ook digitaal ontvangen met een beveiligde e-mail. Om een beveiligde e-mail te kunnen ontvangen, heeft u een mobiele telefoon nodig. 

Verzoek inzage of kopie medisch dossier van overleden persoon

In het medisch dossier staat informatie over een patiënt. Deze informatie valt onder het beroepsgeheim van de zorgverlener. Het beroepsgeheim blijft gelden als de patiënt is overleden. Alles wat iemand vertelt aan de zorgverlener is en blijft vertrouwelijk, ook na de dood. Dat is belangrijk, want zo kan iedereen vrijuit spreken.

In sommige gevallen kan een uitzondering worden gemaakt op het beroepsgeheim. Er wordt (gedeeltelijke) inzage of kopie verleend van het medisch dossier. Hieraan zijn strikte eisen verbonden. Op deze website vindt u uitleg over deze voorwaarden. 

Als u als nabestaande vragen heeft over de behandeling of verzorging van uw familielid of naaste, raden wij u aan om eerst een nazorggesprek aan te vragen met de behandelend arts, in plaats van inzage of kopie van het medisch dossier. In dit gesprek kunnen uw vragen door de behandelend arts worden toegelicht. U kunt voor het maken van een afspraak contact opnemen met het desbetreffende Medisch Secretariaat.

Wilt u toch inzage of een kopie van het medisch dossier, vul dan een aanvraagformulier in. U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij het Inschrijfbureau in Franciscus Gasthuis of in Franciscus Vlietland. 

Als uw aanvraag bij ons binnen is, wordt deze eerst beoordeeld door de afdeling Juridische Zaken. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, neemt het Franciscus Contact Centrum uw aanvraag in behandeling. Dit kan 1 tot 4 weken duren. Als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd dan hoort u dit van de afdeling Juridische Zaken.

Verzoek correctie en/of aanvulling van het medisch dossier

Als u een correctie of aanvulling in uw medisch dossier wilt, kunt u dit schriftelijk bekend maken bij uw behandelend arts via het desbetreffende medisch secretariaat. U dient uw verzoek te richten aan uw behandelend arts. De behandelend arts is niet verplicht aan uw verzoek te voldoen. U kunt wel altijd uw mening in het medisch dossier laten bijvoegen.

Uw verzoek kunt u sturen naar de locatie waar u onder behandeling bent:

Franciscus Gasthuis
Medisch Secretariaat <Naam van de afdeling>
T.a.v. <naam behandelend arts>
Postbus 10900
3004 BA Rotterdam

Franciscus Vlietland
Medisch Secretariaat <Naam van de afdeling>
T.a.v. <naam behandelend arts>
Postbus 215
3100 AE Schiedam

Wettelijke bewaartermijn

Volgens de wet is de bewaartermijn van medische dossiers 20 jaar. Als u wilt dat uw dossier langer of korter wordt bewaard, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken via het Franciscus Contact Centrum. Het Franciscus Contact Centrum stuurt uw verzoek door naar het desbetreffende Medisch Secretariaat, die vervolgens uw aanvraag afhandelt.

Contact en informatiefolder

Voor vragen over het aanvragen van een medisch dossier neemt u contact op met: 

Franciscus Contact Centrum
Telefoonnummer: 010 - 461 6116