Medisch Psychologie

Het specialisme Medisch Psychologie richt zich op psychische klachten die samenhangen met lichamelijke problemen of ziekte.
Medische psychologie

Uw bezoek aan een medisch psycholoog

Het specialisme Medisch Psychologie richt zich op psychische klachten die samenhangen met lichamelijke problemen of ziekte. Binnen de afdeling zijn (klinisch) psychologen, gezondheidszorgpsychologen, en psychodiagnostisch medewerkers werkzaam. Daarnaast leiden we ook collega’s op. 

Patiënten kunnen alleen verwezen worden door de medisch specialisten van ons ziekenhuis en niet door de huisarts. Onze zorg richt zich op zowel kinderen als volwassenen en ouderen. Lichamelijke klachten, ziekte en medische behandelingen kunnen een grote belasting vormen, wat de ontwikkeling van kinderen of het functioneren van volwassenen in de weg kan staan. Andersom kunnen psychische problemen van invloed zijn op de lichamelijke gezondheid. 

Op basis van een intakegesprek wordt samen met u bekeken of psychologische diagnostiek of behandeling helpt. Soms is alleen een adviesgesprek al voldoende. De hulp die u krijgt hangt af van de aard en de ernst van uw problemen en uw specifieke hulpvraag. Vaak wordt er ook gebruik gemaakt van e-health. Soms is het passend om u te adviseren een behandeling buiten het ziekenhuis te volgen.
 

Behandelteam

H.A. Dekker

Dekker, H. Klinisch Psycholoog
Klinisch psycholoog

E.V. Grashof

Psycholoog E. Grashof
GZ-psycholoog Jeugd en Kind

M. Groen

Klinisch psycholoog M. Groen
Klinisch psycholoog

M. Heemskerk-van Eersel

Heemskerk, M. psycholoog
Psychodiagnostisch werkende

drs. M.K Jansen

Jansen, M. medische psychologie
GZ-psycholoog Kind en Jeugd

L. Koffyberg-Verkade

Verkade, L. klinisch psycholoog
Psychodiagnostisch medewerker

Drs. A. van Selm

Anonymous specialist
GZ-psycholoog

drs. C. Smeenk-Noomen

Smeenk
GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist

M.M.H. van der Voorden

Voorden, M. psychodiagnostisch medewerker, medisch psychologie
Psychodiagnostisch werkende

drs. R.A. Wijvekate

Wijvekate, R. Klinisch med. psycholoog
Klinisch psycholoog en medisch manager

dr. M.W. Zoeteweij

Zoeteweij
Klinisch psycholoog
Bekijk meer zorgverleners

Een goede samenwerking

De medewerkers van de afdeling Medische Psychologie zijn werkzaam op alle locaties van Franciscus Gasthuis & Vlietland. De Medische Psychologie werkt daarbij goed samen met onder andere de afdelingen Oncologie, Slaapcentrum, Obesitascentrum, IBD-centrum,  Gynaecologie, Diabetes zorg, Longgeneeskunde, Geheugenpoli, Cardiologie, Reumatologie, Neurologie, Post IC zorg en Kindergeneeskunde. 

Kwaliteit

Psychologen werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De klinisch psychologen en gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen) in het ziekenhuis vallen onder de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Hierop is het tuchtrecht van toepassing. Tuchtrecht betekent dat leden van een beroepsgroep zich aan de gedragsregels van hun beroep houden. Het kan zijn dat er zaken zijn waar u vragen over heeft of waar u niet tevreden over bent. U kunt dit dan het beste met de psycholoog bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich ook richten tot de klachtenfunctionaris van ons ziekenhuis.

Vertrouwelijke gegevens

Psychologen hebben een beroepsgeheim. De informatie die u met hen deelt, is daarom vertrouwelijk. Uw gegevens worden vastgelegd in een afgeschermd gedeelte van het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat alleen ingezien kan worden door medewerkers van de afdeling. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang en indien u toestemming geeft, alleen gerapporteerd aan direct bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers. Bij intake wordt de toestemming met u besproken.

Franciscus Gasthuis

Polikliniek Medische Psychologie

3e verdieping, balie 353
Franciscus Vlietland

Polikliniek Medische Psychologie

1e verdieping, 1.26, via lift C