Algemene psychologie: behandeling voor volwassenen en ouderen

De medisch psycholoog adviseert u over de vorm van behandeling. De behandeling is meestal gericht op klachtenvermindering of leren beter om te gaan met uw klachten. Voorbeelden zijn:

  • Hulp bij het hervinden van psychisch evenwicht, bijvoorbeeld bij angst- of depressieve klachten door een lichamelijke aandoening of ziekte.
  • Het vergroten van zelfinzicht en verandering van gedrag of leefstijl.
  • Hulp bij lichamelijk onvoldoende begrepen klachten.
  • Het leren omgaan met beperkingen door hersenletsel.

De medisch psycholoog beperkt zich meestal tot een kortdurende behandeling. Soms is een langdurigere behandeling of een uitgebreider onderzoek nodig. De medisch psycholoog kan u dan doorverwijzen naar een andere instantie of hulpverlener. Dit kan bijvoorbeeld een eerstelijnspsycholoog of de GGZ zijn.

Er zijn verschillende behandelvormen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat deze effectief zijn die de medisch psycholoog kan gebruiken: 

  • CGT (cognitieve gedragstherapie);
  • ACT (acceptance and commitment therapy);
  • Oplossingsgerichte therapie;
  • EMDR.

In de onderstaande folder vindt u meer informatie.