Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ)

In 2007 trad Franciscus Gasthuis & Vlietland toe tot de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Ook wel de ‘eredivisie’ binnen de ziekenhuiszorg genoemd, met een voortdurende focus op leren, opleiden, innovatie en onderzoek. Elke 5 jaar beoordeelt een externe commissie of deze focus nog voldoet aan de criteria. Op 30 maart 2018 heeft de vereniging van Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ), na een uitgebreide beoordeling, bekendgemaakt dat Franciscus zich de komende 5 jaar weer een 'topklinisch ziekenhuis' mag noemen.

Aandacht voor opleiden

Om deze topklinische zorg nu en in de toekomst te kunnen leveren, heeft Franciscus veel aandacht voor opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk) onderzoek en vernieuwing. De kennis die in huis is, wordt aan specialisten en verpleegkundigen in opleiding doorgegeven. Daarnaast heeft het ziekenhuis een groot aantal medische en verpleegkundige vervolgopleidingen, een eigen trainingsaanbod. Ga voor meer informatie naar werkenbijfranciscus.nl.

STZ-parels 

Franciscus heeft een digitale uitgave gemaakt waarin onze ‘STZ-verhalen en parels’ te lezen zijn. Klik hier om de uitgave 'Franciscus als Topklinisch ziekenhuis' te lezen.   

Meer weten over de vereniging STZ?

Kijk op www.stz-ziekenhuizen.nl

Franciscus topklinisch

Een topklinisch ziekenhuis zijn, betekent dat Franciscus elke dag samenwerkt aan de beste zorg voor zijn patiënten. Samen met ruim 321 medisch specialisten en 4.600 medewerkers, maar ook met andere ziekenhuizen en zorgaanbieders in de regio Rotterdam. Voor patiënten betekent dit dat zij in ons ziekenhuis terecht kunnen voor zowel goede basiszorg en dienstverlening als voor hooggespecialiseerde en hoogwaardige acute en complexe zorg.

Daarnaast werkt Franciscus in Nederland samen met 27 andere topklinische opleidingsziekenhuizen in de vereniging STZ. De STZ-ziekenhuizen zetten zich in voor:

  • Topklinische zorg, is hooggespecialiseerde zorg waarvoor geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen en/of specifieke deskundigheid nodig is.
  • Onderwijs & Opleiding, STZ-ziekenhuizen zijn lerende organisaties, die innovatief en onderzoekend zijn. De sfeer van opleidingen en voortdurend verbeteren werkt door in de hele organisatie.
  • Onderzoek & zorginnovatie, waarbij patiëntenzorg en toegepast wetenschappelijke onderzoek nauw met elkaar verbonden zijn. Onderzoek moet altijd van nut zijn voor patiëntenzorg. De honderden onderzoeken die jaarlijks in de STZ-ziekenhuizen worden uitgevoerd leiden tot legio zorginnovaties. Op het gebied van techniek, medisch handelen of in de organisatie van de zorg.
  • Naast bovengenoemde pijlers bieden STZ-ziekenhuizen 24/7 topklinische en complexe acute zorg.
STZ Franciscus Borstkliniek

Topklinisch zorgregister

Het topklinisch zorgregister biedt een overzicht van als topklinisch erkende zorg, die in de 27 topklinische opleidingsziekenhuizen wordt aangeboden. Het gaat om zorg van complexe aandoeningen, waarbij patiëntzorg is verweven met een opleidingsfunctie en wetenschappelijk onderzoek door de behandelende specialisten. Het register is er om bij te dragen aan transparantie over de kwaliteit van complexe medische ingrepen en inhoud te geven aan onze status als ‘topklinisch opleidingsziekenhuis’. Het register is openbaar, en dus te raadplegen door zowel patiënten als verwijzers zoals huisartsen en artsen die werkzaam zijn bij doorverwijzende ziekenhuizen.

Wij zijn trots op onze 8 topklinische erkenningen voor hooggespecialiseerde zorg voor patiënten met:

Het STZ topklinisch zorgregister heeft een dynamisch karakter en naar verwachting neemt het aantal topklinische erkenningen binnen Franciscus de komende tijd verder toe.

STZ Maag Darm Ischemie