Meeter,  H.H. Aios Neurologie
AIOS Neurologie

dr. H.H. Meeter

BIG-nummer
79915166001

Opleidingen 

2011 afronding Geneeskunde; 2018 promotie; sinds 2018 opleiding tot neuroloog

Werkervaring

2012 - 2014 ANIOS neurologie en interne geneeskunde Diakonessenhuis;
2014 - 2018 promotietraject ErasmusMC;
2018 - heden opleiding tot neuroloog ErasmusMC

Afdeling