Behandeling bij BRMO/MRSA

Als u drager bent van BRMO, dan hoeft u hiervoor niet behandeld te worden. Alleen als er sprake is van een infectie met BRMO, kan uw arts u antibiotica (medicijnen) voorschrijven. 

Als bij u BRMO wordt vastgesteld, dan worden maatregelen genomen wanneer u in het ziekenhuis bent. Deze maatregelen staan in de folders uitgelegd.