De Franciscus Foundation

De Franciscus Foundation is hét goede doel van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Samen met donateurs, de 'Vrienden', zet de Foundation zich met hart en ziel in om het verblijf van patiënten en hun naasten fijner te maken. Of dit nu gaat om een bezoek, kort verblijf of een langere opname in Franciscus.  Zo heeft de Foundation op de verpleegafdelingen huiselijk ingerichte familiekamers en op de poliklinieken goed verzorgde wachtkamers gerealiseerd.

Daarnaast levert de Foundation een bijdrage aan vernieuwingen en onderzoek in de zorg.  Denk hierbij aan hoofdhuidkoeling bij de behandeling van kankerpatiënten, het toepassen van virtual reality om angst weg te nemen bij kinderen of het mogelijk maken tot het doen van onderzoek.

U ziet dat met de donaties van Vrienden belangrijke projecten mogelijk gemaakt worden, die niet uit het reguliere (zorg)budget worden gefinancierd. Dagelijks maakt een hecht team zich hard voor de Franciscus Foundation. Het team bestaat uit het trotse bestuur en team Fondsenwerving. Wij stellen ons graag aan u voor.

Het bestuur

Portretten bestuurswisseling Foundation

Het bestuur van de Franciscus Foundation bestaat uit de volgende personen (van links naar rechts):

  • De heer N. Honig (lid)
  • De heer H. Schrijver (voorzitter)
  • De heer G.J. Braunstahl (lid)
  • De heer J. Bijl (vice-voorzitter)

Zij doen dit op vrijwilligersbasis en krijgen niet betaald. 

Team Fondsenwerving

Team Fondsenwerving

Het team Fondsenwerving bestaat uit de volgende personen (links naar rechts):

  • Eva van Dijk - Marketing & Communicatie adviseur
  • Marijke Memelink - Projectmedewerkster
  • Tessa Treure - Marketing & Communicatie adviseur
  • Silvia van Prooyen - Manager Marketing & Communicatie

Allen zijn werkzaam op de afdeling Marketing & Communicatie van Franciscus Gasthuis & Vlietland

ANBI

U mag uw giften aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat wij een ANBI-status hebben. Dit betekent dat wij door de Belastingdienst zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit beleidsplan is opgesteld conform de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan ANBI-instellingen. Bekijk hier ons beleidplan.

Voor meer informatie over de fiscale aftrekbaarheid kunt u verder lezen op de site van de belastingdienst. De Franciscus Foundation is een fusie van de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis en het Franciscus Vriendenfonds. U ziet hier het formulier met betrekking tot de publicatieplicht. 

ANBI status
IF logo

Instituut Fondsenwerving

Wij nemen ons werk serieus. Het is immers uw geld dat wij mogen besteden aan mooie extra voorzieningen voor onze patiënten. Wij zijn aangesloten bij het Instituut Fondsenwerving en onderschrijven hiermee de Gedragscode voor fondswervende instellingen.

Neem contact op

Neem vrijblijvend contact op met Marijke Memelink voor de mogelijkheden. Dit kan via telefoonnummer 010 - 893 4110 of stuur een mail naar fondsenwerving@franciscus.nl

Fondsenwerving Marijke Memelink