Glucose tolerantietest

In overleg met uw arts kan besloten worden om een glucose tolerantietest bij u uit te voeren. Met deze test wordt gekeken hoe uw lichaam reageert op een grote hoeveelheid suiker (75 gram glucose drank). De test wordt gebruikt in de diagnostiek van zwangerschapsdiabetes en zo nodig in de diagnostiek van suikerziekte.

Orale glucose tolerantietest voor kinderen

De glucose tolerantietest voeren wij ook uit bij kinderen. Deze test wordt alleen gedaan in Franciscus Vlietland (Schiedam). Afhankelijk van het gewicht van uw kind, wordt de test gedaan op de afdeling Kindergeneeskunde of de polikliniek Bloedafname.