Slijtage van het netvlies (macula degeneratie)

Is bij u het centrale gedeelte van het netvlies in uw oog aangetast? Dan ziet u minder scherp en ziet u een vlek in het midden van uw beeld. Dit heet 'macula degeneratie'. Deze aandoening ontstaat vaak op latere leeftijd. Daarom wordt deze aandoening ook wel slijtage van het netvlies genoemd.

Natte macula degeneratie

Soms groeien er nieuwe bloedvaatjes in uw oog. Er kan dan vocht en bloed in of onder het netvlies terecht komen. Dit noemen we “natte” macula degeneratie. Hierdoor kan uw zicht snel en ernstig achteruitgaan.

De achteruitgang van “natte” macula degeneratie is te remmen met medicijnen. Er bestaat ook "droge" macula degeneratie. Hier is helaas geen behandeling voor. 

Afdelingen