Behandeling van slijtage van het netvlies met medicijnen

Bij natte macula degeneratie is het vaak mogelijk om de achteruitgang van uw zicht, te stoppen. Het zicht dat u al bent kwijtgeraakt, kan meestal niet meer hersteld worden. Bij een snelle opsporing en behandeling kan het nog aanwezige gezichtsvermogen in een deel van de gevallen behouden en soms zelfs verbeterd worden. De behandeling is geslaagd als uw zicht minder snel achteruit gaat dan zonder behandeling.

De behandeling bestaat uit een injectie in het oog. Er worden medicijnen in uw oog gespoten. Hoeveel en hoevaak u injecties krijgt, is per patiënt verschillend. Uw oogarts bespreekt dit met u. Na de behandeling controleert uw oogarts uw zicht.

Als uw zicht achteruitgaat, zal uw arts weer medicijnen in het betreffende oog spuiten. De ervaring leert dat patiënten het eerste jaar gemiddeld acht injecties nodig hebben en in het tweede jaar gemiddeld zes injecties.