Voorafgaand aan uw opname

Voorafgaand aan uw opname heeft u een afspraak in het ziekenhuis en meldt u zich bij het Opnameplein. Tijdens deze afspraak die altijd op een eerdere datum valt dan uw opname zelf, wordt u gezien door 2 of 3 zorgverleners, namelijk de apothekersassistente, intakeverpleegkundige en de anesthesiemedewerker/anesthesioloog (alleen in het geval van een operatie of onderzoek op de OK).

Apotheek

De apothekersassistent neemt het medicijngebruik met u door. Belangrijk is dat u bij bezoek aan het ziekenhuis altijd een actuele medicijnlijst bij u heeft. U haalt deze lijst op bij de apotheek waar u bent aangesloten.

Preoperatieve screening

Als u wordt geopereerd, verwijst uw arts u naar het Opnameplein. Hier krijgt u alle informatie die van belang is voor uw operatie. Er is aandacht voor de voorbereiding, verdoving en pijnbestrijding. Daarnaast bekijkt de anesthesioloog of u lichamelijk in staat bent om een operatie te ondergaan. U wordt lichamelijk onderzocht, soms is bloedonderzoek nodig en wordt een ECG (hartfilm) gemaakt. De anesthesioloog bepaalt samen met u welke medicatie u voor de operatie inneemt of met welke medicatie u juist moet stoppen.

Intakeverpleegkundige

De intakeverpleegkundige neemt een vragenlijst, een zogenaamd verpleegkundig anamnese met u door, onder andere over uw de gezondheidstoestand. De verpleegkundige neemt daarnaast met u de thuissituatie door. U wordt gescreend op voedingstoestand en delier (verwardheid). Als u 70 jaar of ouder bent, dan screenen wij uw voedingstoestand, delier en fysieke beperkingen. Blijkt uit de screening dat u een grote kans heeft op problemen of extra risico’s bij de operatie of de behandeling? Dan neemt de intakeverpleegkundige contact op met uw arts of huisarts voor verder onderzoek en acties. Alle gegevens verwerkt de intakeverpleegkundige in uw dossier.

Let op! Uw afspraak op het Opnameplein valt altijd op een eerdere datum dan uw opname zelf.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid