Tissue-expander en silicone prothese reconstructie

Een tissue-expander is de meest eenvoudige manier om een borstvorm te creëren, zonder dat ergens anders op het lichaam littekens worden gemaakt. Belangrijke voorwaarden voor deze reconstructie zijn de aanwezigheid van voldoende huid, onderhuids vet en een goede borstspier.

De reconstructie start met het inbrengen van een tissue expander (siliconen ballon). In de meeste gevallen onder de borstspier. Vervolgens wordt de tissue-expander tijdens een afspraak op de polikliniek via een ventiel opgevuld met fysiologisch zout. Dit bijvullen gebeurt over het algemeen 1 keer per week, op de polikliniek. We kunnen de expander met een kleine naald via een ventiel bereiken. Dit ventiel heeft een metalen plaatje als onderlaag en wordt opgezocht met behulp van een magneet. Meestal zijn 6 tot 10 afspraken nodig om voldoende volume te creëren.

Wanneer de huid en spier voldoende zijn opgerekt, wordt de tissue-expander vervangen door een definitieve silicone prothese. Deze tweede operatie wordt meestal 3 maanden na de laatste vulling uitgevoerd. Deze periode wordt aangehouden zodat de borst kan ‘wennen’ aan het nieuwe volume, voordat de definitieve prothese wordt geplaatst. U wordt meestal 1 nacht opgenomen na deze operatie.

Voordelen van dit type reconstructie:

  • Geen littekens ergens anders op het lichaam;
  • minst belastende reconstructie.

Nadelen van dit type reconstructie:

  • 2 operaties nodig;
  • nadelen van silicone protheses: kans op lekkage, kans op kapselvorming, rimpeling prothese, bewegen van de prothese bij aaspannen van de borstspier, ASIA (Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants), BIA-ALCL (Breast Implant Associated - Anaplastic Large Cell Lymphoma).

Uitgebreidere informatie over de nadelen van protheses vindt u op de website van NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie)