Doorgaan naar hoofdinhoud

De kinderartsen behandelen allerlei klachten en/of ziekten bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Soms gebeurt dat in overleg met andere artsen binnen het ziekenhuis of met artsen uit academische centra. De kinderartsen leveren, samen met veel andere zorgverleners, de best mogelijke zorg voor zieke kinderen, waarbij kindvriendelijkheid voorop staat. Er zijn speciale spreekuren voor onder andere: astma bij kinderen, bedplassen/incontinentie, infecties, maag- en darmklachten, hormoonstoornissen, hartafwijkingen en te vroeg geboren baby’s.

Kinderen en het coronavirus 

Voor algemene informatie over kinderen en het coronavirus verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK). Lees de informatie in het document NVK: standpunt: Het coronavirus en kinderen. 

Aandoeningen en ziektebeelden

Veelvoorkomende klachten bij kinderen zijn: 

Behandelteam

Wij werken continu aan het leveren van de best mogelijke zorg. Dit komt tot uiting in onder andere:

  • Kinderafdeling met mogelijkheid om te blijven slapen voor één van de ouders.
  • Korte wachttijden polikliniek, dagelijks spoedspreekuur.
  • (Post) Intensive Care en High Care afdeling Neonatologie. 
  • 24/7 beschikbaarheid arts Kindergeneeskunde op de kraamsuites.
  • Aandacht voor opleiding van jonge artsen en wetenschappelijk onderzoek; dit betekent zorg volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
  • Informatieavonden voor ouders over veel voorkomende ziektebeelden.

Kinderafdeling

De kinderafdeling bevindt zich in Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Hier werken we met een team samen om de beste zorg te kunnen leveren aan kinderen en hun ouders/verzorgers. Dit team bestaat uit kinderverpleegkundigen, kinderartsen, arts-assistenten, pedagogisch medewerkers, dietisten, logopedisten, fysiotherapeuten, afdelings assistenten en secretaressen.

Dagbehandeling

Moet uw kind voor een bepaald onderzoek een dag worden opgenomen, dan vindt dit plaats op de Dagbehandeling in Franciscus Vlietland in Schiedam. Hier hebben we alle rust en ruimte om de onderzoeken goed voor te bereiden.

Polikliniek

Als uw kind voor korte of langere tijd behandeld moet worden door een kinderarts, kunt u terecht op de polikliniek op 1 van de 5 locaties. Dit zijn Franciscus Gasthuis, Franciscus Vlietland, Franciscus Berkel, Franciscus Maassluis en Het Kleine Helden Huis. Waar u terecht kunt is afhankelijk van uw woonplaats. 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek vindt op heel veel verschillende manieren plaats. Over het algemeen worden bij wetenschappelijk onderzoek gegevens verzameld van een grote groep kinderen met eenzelfde soort ziektebeeld. Soms wordt een nieuwe behandeling voorgesteld waarbij een vergelijk wordt gemaakt met een bestaande behandeling.

Wanneer uw kind in aanmerking komt om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek, geeft uw behandeld arts dat aan. U en uw kind krijgen uitleg over het onderzoek en krijgen de informatie schriftelijk mee. Wanneer u schriftelijk toestemming heeft gegeven (kinderen boven de twaalf jaar moeten ook zelf toestemming geven), kunt u meedoen aan het onderzoek. U mag uiteraard ten alle tijden weigeren aan onderzoek mee te doen, ook als u al eerder besloten hebt wel mee te doen.

Lees meer over lopende wetenschappelijke onderzoeken en promotietrajecten.

Lees in dit magazine meer over de RAIN-studie. Met de RAIN-studie wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van antibioticadrank ten opzichte van de antibioticabehandeling per infuus bij pasgeborenen. 

Accepteer de cookies op de cookie pagina om deze content te kunnen bekijken.


Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad

De Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad bestaat uit kinderen uit groep 6, 7 en 8 van verschillende basisscholen in Schiedam en Vlaardingen en adviseert het ziekenhuis elk schooljaar over een aantal onderwerpen.

Rechten van het kind als patiënt

De WGBO schrijft voor dat een medisch onderzoek en een medische behandeling alleen mogen worden uitgevoerd als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Ook kinderen hebben bepaalde rechten.

Patiëntverenigingen & nuttige websites

Kind en Ziekenhuis
Website met belangrijke informatie over kind en ziekenhuis 

Borstvoedingsorganisatie La Leche League
Website met informatie over borstvoeding

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen
Website met informatie over te vroeg geboren kinderen

Ja dokter nee dokter
Website met informatie over rechten en kind in het ziekenhuis

Consument veiligheid 
Website over onder andere veiligheid bij kinderen

Mijn kinderarts
Website over ontwikkeling, voeding, ziektebeelden en spoedeisende problemen

Stichting Dada
Stichting Dada wil bijdragen aan een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland door het realiseren van projecten die niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis of de gezondheidszorg gefinancierd kunnen worden.

Cliniclowns
2 cliniclowns komen iedere dinsdag in Franciscus Gasthuis en iedere donderdag in Franciscus Vlietland langs bij de kinderen die opgenomen zijn op de Kinderafdeling.

Cursus EHBO bij kinderen

Jaarlijks belanden duizenden kinderen op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis door een ongeluk. Veel van deze ongelukken kun je als ouders voorkomen of je kunt zelf direct handelen. Bij de cursus EHBO bij kinderen leer je wat je kunt doen in deze situaties.

Voorlichting

Bekijk de folder Adem vasthouden, kinderen
Bekijk de folder Aerochamber, gebruik van een
Bekijk de folder Besnijdenis (circumcisie)
Bekijk de folder Buikgriepvirus bij kinderen
Bekijk de folder Clonidinetest bij kinderen
Bekijk de folder Colonoscopie bij kinderen
Bekijk de folder EEG onderzoek kind
Bekijk de folder Erbse parese, kind met
Bekijk de folder Gastroscopie bij kinderen
Bekijk de folder Gipsbroek bij kinderen
Bekijk de folder Hersenschudding bij een kind
Bekijk de folder Immunotherapie bij een kind
Bekijk de folder Infuus prikken bij kinderen
Bekijk de folder K-draad, verwijderen van een
Bekijk de folder Kinkhoest
Bekijk de folder Koortsstuip bij kinderen
Bekijk de folder Mictiecystogram, bij uw kind
Bekijk de folder Nieronderzoek, kind
Bekijk de folder Obstipatie bij kinderen
Bekijk de folder Operatie, kind
Bekijk de folder Pijn bij kinderen
Bekijk de folder Rooming-in Kindergeenskunde
Bekijk de folder RS-virus kind
Bekijk de folder Rust en regelmaat
Bekijk de folder Uroflowmetrie
Bekijk de folder Uw baby dragen

Contact

Franciscus Gasthuis
Polikliniek Kindergeneeskunde
3e verdieping, 380
Afspraak maken: 010 - 461 6225
u kunt bellen van ma t/m vr 8.00-12.00 en 13.00-16.30 uur

Kinderafdeling
9e verdieping
010 - 461 6403

Verpleegafdeling Neonatologie
10e verdieping
010 - 461 6370 (niet voor het maken van een afspraak)

Franciscus Vlietland
Polikliniek Kindergeneeskunde
2e verdieping, 2.17, via lift C
Afspraak maken: 010 - 893 0000 of via het afspraakformulier

Kinderdagbehandeling
2e verdieping, 2.16, via lift C
010 - 893 2012

Franciscus Berkel
Polikliniek
Afspraak maken: 010 - 461 7700

Franciscus Maasluis
Polikliniek 
Afspraak maken: 010 - 592 1822 of via het afspraakformulier

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid