Doorgaan naar hoofdinhoud

De kinderartsen behandelen allerlei klachten en/of ziekten bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Soms gebeurt dat in overleg met andere artsen binnen het ziekenhuis of met artsen uit academische centra. De kinderartsen leveren, samen met veel andere zorgverleners, de best mogelijke zorg voor zieke kinderen, waarbij kindvriendelijkheid voorop staat. Er zijn speciale spreekuren voor onder andere: astma bij kinderen, bedplassen/incontinentie, infecties, maag- en darmklachten, hormoonstoornissen, hartafwijkingen en te vroeg geboren baby’s.

Kinderen en het coronavirus 

Voor algemene informatie over kinderen en het coronavirus verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK). Lees de informatie in het document NVK: standpunt: Het coronavirus en kinderen. 

Aandoeningen en ziektebeelden

Veelvoorkomende klachten bij kinderen zijn: 

Behandelteam

Wij werken continu aan het leveren van de best mogelijke zorg. Dit komt tot uiting in onder andere:

  • Kinderafdeling met mogelijkheid om te blijven slapen voor één van de ouders.
  • Korte wachttijden polikliniek, dagelijks spoedspreekuur.
  • (Post) Intensive Care en High Care afdeling Neonatologie in Franciscus Gasthuis. 
  • 24/7 beschikbaarheid arts Kindergeneeskunde voor de Verloskamers.
  • Aandacht voor opleiding van jonge artsen en wetenschappelijk onderzoek; dit betekent zorg volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
  • Informatieavonden voor ouders over veel voorkomende ziektebeelden.

PremaTuurlijk spreekuur voor te vroeg geboren baby’s

Als uw kind te vroeg is geboren, blijkt, uit onderzoek, dat daardoor de kans op problemen waaronder bv ontwikkelingsachterstanden groter is. Daarom heeft Franciscus Gasthuis samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) het PremaTuurlijk spreekuur ingericht. Tijdens dit spreekuur werken zorgverleners van binnen en buiten het ziekenhuis samen om de groei en ontwikkeling van uw kind met extra aandacht te volgen. 

Zorg op 1 locatie
2 keer per maand houden jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op de polikliniek Kindergeneeskunde in Franciscus Gasthuis het PremaTuurlijk spreekuur. 

Elke zorgverlener van uw kind biedt uiteraard de gebruikelijke zorg, onder verantwoordelijkheid van diens eigen organisatie. Binnen het PremaTuurlijk spreekuur gaat de zorgverlening voor uw kind een stapje verder. Na elk spreekuur overleggen de neonatoloog, jeugdarts en jeugdverpleegkundige over de gezondheid van uw kind. Is een logopedist, kinderdiëtist of kinderfysiotherapeut betrokken? Dan sluit hij aan bij het overleg. Als het nodig is, schakelen wij, na uw toestemming, hulp in van andere deskundigen. Zo wisselen wij efficiënt informatie uit, kunnen wij snel starten met de gewenste zorg en hoeft u daarvoor maar naar één locatie.

Inzage vertrouwelijke dossiers
Het CJG en Franciscus Gasthuis houden elk een digitaal dossier bij van de zorgverlening aan uw kind. Deze informatie is vertrouwelijk, want beide hebben we een geheimhoudingsplicht. Om de intensieve zorg van het PremaTuurlijk spreekuur praktisch mogelijk te maken, krijgen de betrokken deskundigen - die betrokken zijn bij de zorg aan uw kind - toegang tot elkaars dossier. Wanneer uw kind niet langer deelneemt aan het PremaTuurlijk spreekuur komt deze wederzijdse toegang automatisch te vervallen. Het CJG en Franciscus Gasthuis hebben hierover goede afspraken gemaakt. Wanneer u aan het PremaTuurlijk spreekuur deelneemt, gaan wij er van uit dat u hiermee akkoord gaat.

Einde deelname PremaTuurlijk spreekuur
Uw deelname aan het PremaTuurlijk spreekuur eindigt als uw kind 4 jaar wordt. Soms wordt uw kind wat langer vervolgd om te zien of er problemen op school ontstaan. U kunt uw deelname ook eerder beëindigen. De PremaTuurlijk zorgverleners stellen samen een eindrapport op dat aan uw huisarts wordt toegezonden. Franciscus Gasthuis zet de medische zorg voor uw kind voort, wanneer dat nodig is. De preventieve jeugdgezondheidszorg van het CJG wordt vervolgd op een CJG-locatie bij u in de buurt.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek vindt op heel veel verschillende manieren plaats. Over het algemeen worden bij wetenschappelijk onderzoek gegevens verzameld van een grote groep kinderen met eenzelfde soort ziektebeeld. Soms wordt een nieuwe behandeling voorgesteld waarbij een vergelijk wordt gemaakt met een bestaande behandeling.

Wanneer uw kind in aanmerking komt om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek, geeft uw behandeld arts dat aan. U en uw kind krijgen uitleg over het onderzoek en krijgen de informatie schriftelijk mee. Wanneer u schriftelijk toestemming heeft gegeven (kinderen boven de twaalf jaar moeten ook zelf toestemming geven), kunt u meedoen aan het onderzoek. U mag uiteraard ten alle tijden weigeren aan onderzoek mee te doen, ook als u al eerder besloten hebt wel mee te doen.

Lees meer over lopende wetenschappelijke onderzoeken en promotietrajecten.

Lees in dit magazine meer over de RAIN-studie. Met de RAIN-studie wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van antibioticadrank ten opzichte van de antibioticabehandeling per infuus bij pasgeborenen. 

Accepteer de cookies op de cookie pagina om deze content te kunnen bekijken.


Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad

De Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad bestaat uit kinderen uit groep 6, 7 en 8 van verschillende basisscholen in Schiedam en Vlaardingen en adviseert het ziekenhuis elk schooljaar over een aantal onderwerpen.

Rechten van het kind als patiënt

De WGBO schrijft voor dat een medisch onderzoek en een medische behandeling alleen mogen worden uitgevoerd als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Ook kinderen hebben bepaalde rechten.

Patiëntverenigingen & nuttige websites

Kind en Ziekenhuis
Website met belangrijke informatie over kind en ziekenhuis 

Borstvoedingsorganisatie La Leche League
Website met informatie over borstvoeding

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen
Website met informatie over te vroeg geboren kinderen

Ja dokter nee dokter
Website met informatie over rechten en kind in het ziekenhuis

Consument veiligheid 
Website over onder andere veiligheid bij kinderen

Mijn kinderarts
Website over ontwikkeling, voeding, ziektebeelden en spoedeisende problemen

Stichting Dada
Stichting Dada wil bijdragen aan een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland door het realiseren van projecten die niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis of de gezondheidszorg gefinancierd kunnen worden.

Cliniclowns
2 cliniclowns komen iedere dinsdag in Franciscus Gasthuis en iedere donderdag in Franciscus Vlietland langs bij de kinderen die opgenomen zijn op de Kinderafdeling.

Cursus EHBO bij kinderen

Jaarlijks belanden duizenden kinderen op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis door een ongeluk. Veel van deze ongelukken kun je als ouders voorkomen of je kunt zelf direct handelen. Bij de cursus EHBO bij kinderen leer je wat je kunt doen in deze situaties.

Voorlichting

Bekijk de folder Adem vasthouden, kinderen
Bekijk de folder Aerochamber, gebruik van een
Bekijk de folder Besnijdenis (circumcisie)
Bekijk de folder Buikgriepvirus bij kinderen
Bekijk de folder Colonoscopie bij kinderen
Bekijk de folder EEG onderzoek kind
Bekijk de folder Erbse parese, kind met
Bekijk de folder Gastroscopie bij kinderen
Bekijk de folder Gipsbroek bij kinderen
Bekijk de folder Hersenschudding bij een kind
Bekijk de folder Immunotherapie bij een kind
Bekijk de folder K-draad, verwijderen van een
Bekijk de folder Kinkhoest
Bekijk de folder Koortsstuip bij kinderen
Bekijk de folder Meerlingenzorg
Bekijk de folder Mictiecystogram, bij uw kind
Bekijk de folder Nieronderzoek, kind
Bekijk de folder Obstipatie bij kinderen
Bekijk de folder Operatie, kind
Bekijk de folder Pijn bij kinderen
Bekijk de folder Rooming-in Kindergeenskunde
Bekijk de folder RS-virus kind
Bekijk de folder Rust en regelmaat
Bekijk de folder Uroflowmetrie
Bekijk de folder Uw baby dragen

Contact

Franciscus Gasthuis
Polikliniek Kindergeneeskunde
3e verdieping, 380
Afspraak maken: 010 - 461 6225
u kunt bellen van ma t/m vr 8.00-12.00 en 13.00-16.30 uur

Kinderafdeling
9e verdieping
010 - 461 6403

Verpleegafdeling Neonatologie
10e verdieping
010 - 461 6370 (niet voor het maken van een afspraak)

Franciscus Vlietland
Polikliniek Kindergeneeskunde
2e verdieping, 2.17, via lift C
Afspraak maken: 010 - 893 0000 of via het afspraakformulier

Kinderdagbehandeling
2e verdieping, 2.16, via lift C
010 - 893 2012

Neonatologie
2e verdieping, 2.16
010 - 893 2021 

Franciscus Berkel
Polikliniek
Afspraak maken: 010 - 461 7700

Franciscus Maasluis
Polikliniek 
Afspraak maken: 010 - 592 1822 of via het afspraakformulier

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid