Astma bij kinderen (Kinderlongziekten)

In Franciscus Gasthuis & Vlietland is een speciale polikliniek voor kinderlongziekten. Deze polikliniek is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar met klachten en aandoeningen aan hun longen en/of luchtwegen. Voorbeelden hiervan zijn astma, allergie, aanhoudend hoesten, kortademigheid, luchtweginfecties en piepende of zagende ademhaling.

Bij astma zijn bijvoorbeeld de luchtwegen van uw kind gevoeliger dan normaal, waardoor allerlei ontstekingen ontstaan. De luchtwegen reageren hierop door zich te vernauwen; de lucht kan er dan moeilijker doorheen stromen. Het ademen wordt hierdoor bemoeilijkt en uw kind heeft dan last van benauwdheid. De luchtwegen van uw kind kunnen gevoelig zijn voor allergische en niet-allergische prikkels. Allergische prikkels zijn bijvoorbeeld huisstofmijt, pollen of huisdieren. Niet-allergische prikkels zijn bijvoorbeeld kou en sigarettenrook.