BHR bij kinderen (behandeling)

Er zijn verschillende mogelijkheden om BHR te behandelen. De gevoelige aanleg van de luchtwegen is levenslang aanwezig, maar de klachten zijn meestal goed te behandelen. In deze folder leest u allerlei informatie over wat BHR precies is tot behandeling.

Het stoplichtschema bij BHR
Ook vindt u hier het stoplichtschema dat is bedoeld als hulpmiddel voor het geven van extra medicijnen bij benauwdheid. Wanneer de klachten van astma erger worden, kan er thuis gestart worden met salbutamol (de blauwe puffer). In het stoplichtschema staat aangegeven hoeveel en hoe vaak de salbutamol gegeven kan worden. Er staat ook in hoe dit vervolgens weer kan worden afgebouwd wanneer het beter gaat en wanneer het belangrijk is om een arts te raadplegen.