Vries
Uroloog

dr. S.H. de Vries

Niemand gaat naar de dokter voor zijn plezier. Zeker in het begin kan er veel onzekerheid of soms zelfs angst zijn over wat er mogelijk komen gaat. En dan hebben we binnen het specialisme Urologie natuurlijk ook nog behoorlijk wat onderwerpen waar niet iedereen even makkelijk over praat. Ik probeer daarom altijd eerlijk en open te zijn en te vragen naar wat de patiënt wil weten. Omdat ook bekend is dat tot wel 80% van de informatie tijdens het consult wordt vergeten, ben ik groot voorstander van het gebruik van voorlichting in de vorm van animaties. Animaties zijn bij uitstek geschikt om complexe informatie over te dragen en voor iedereen geschikt ongeacht het gezondsvaardigheidsniveau. Bovendien kunt u de informatie zo vaak u wilt bekijken en maakt het samen beslissen beter mogelijk. Want de beste zorg lever je uiteindelijk samen.

 

BIG-nummer
49058038801

Aandachtsgebieden

Gepromoveerd of active surveillance voor prostaatkanker
Niersteenchirurgie
Patiëntenvoorlichtingsmateriaal

Specialist sinds

2011

Opleiding

Studie geneeskunde RijksUniversiteit Groningen 1995-2001
Heelkunde vooropleiding Sint Franciscus Gasthuis 2005-2006
Opleiding urologie Erasmus MC/ Sint Franciscus 2007-2011
Proefschrift: active surveillance and prostate cancer screening

Werkervaring

1997 - 2000: Student assistent levertransplantatie team Groningen
2011: Fellowship laparoscopische urologie Emmen
2016: Oprichter Informed Medische Animaties

Nevenfuncties en lidmaatschappen

Lid opleidingsgroep urologie
Lid Nederlandse Vereniging van Urologie
Oprichter Informed Medische animaties