Urologisch-oncologieverpleegkundige

De urologisch-oncologieverpleegkundige is opgeleid in het begeleiden van urologische patiënten met kanker. Zij geeft u verdere informatie en begeleidt u voor, tijdens en na de behandeling. Zij ondersteunt en beantwoordt uw vragen nadat u de uitslag heeft gekregen. Verder bespreekt de urologisch-oncologieverpleegkundige met u de volgende zaken:

  • De mogelijke behandeling, zoals operatie, bestraling en medicijnen;
  • de eventuele bijwerkingen;
  • de gevolgen van uw ziekte in het dagelijks leven, zoals angst en onzekerheid, pijn en vermoeidheid, incontinentie en seksualiteit;
  • aanvullende informatie over maatschappelijk werk, lotgenotencontact, patiëntenverenigingen en inloophuizen.

Zij werkt samen met de uroloog die u behandelt en zorgt er voor dat onderzoek en behandeling zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Zij schakelt, indien nodig en in overleg met uw uroloog, andere disciplines in.

In deze folder vindt u meer informatie over de urologisch-oncologieverpleegkundige.