Behandeling van Morbus Bowen

Behandeling van Morbus Bowen wordt aanbevolen ter voorkoming van een plaveiselcelcarcinoom.

Fotodynamische therapie (PDT)

Wordt vooral gebruikt bij uitgebreide afwijkingen. Een crème, die de Morbus Bowen gevoelig maakt voor het licht, wordt op de huid aangebracht. Door belichting met een speciale lamp wordt de Morbus Bowen vervolgens vernietigd. Deze behandeling kan pijnlijk zijn. Deze behandeling duurt langer dan andere behandelingen. Houdt rekening met ongeveer 3 tot 4 uur in verband met het laten inwerken van de crème.

Cryotherapie (vloeibare stikstof)

Als het een kleine, oppervlakkige plek is kan de Morbus Bowen worden bevroren met vloeibare stikstof. Hierna ontstaat soms een blaar en kan een wit litteken ontstaan.

Curretage

De Morbus Bowen wordt onder plaatselijke verdoving weg geschraapt met een lusvormig instrument (curette) en vervolgens wordt met een speciaal apparaat het ontstane wondoppervlak dichtgeschroeid.

Excisie

In sommige gevallen wordt een Morbus Bowen onder plaatselijke verdoving chirurgisch verwijderd (excisie). Hierbij wordt een randje gezonde huid meegenomen, vanwege mogelijke groei buiten de zichtbare begrenzing. Gewoonlijk wordt bij een Morbus Bowen een marge van enkele millimeters gezonde huid aangehouden. Het is van belang dat de Morbus Bowen volledig wordt verwijderd. Om hiervan zeker te zijn wordt het verwijderde weefsel altijd microscopisch onderzocht. Als de Morbus Bowen niet met zekerheid volledig is weggenomen, moet de ingreep opnieuw worden uitgevoerd.

5-fluorouracil-crème (Efudix)

Dit is een celgroeiremmende stof (cytostaticum). Dit bestanddeel wordt opgenomen door de ‘foute’ cellen in de huid, waardoor deze cellen kapot gaan. Vanwege de bijwerkingen dient de crème nauwkeurig op de plekken te worden aangebracht. Bijwerkingen treden alleen daar op waar de crème is aangebracht. Bijwerkingen kunnen zijn: jeuk, een branderig gevoel, pijnlijke en gevoelige huid of roodheid, schilvervorming en zwelling van de huid.

Imiquimod-crème (Aldara)

Imiquimod is een crème  dat het eigen afweersysteem activeert om de ‘foute’ cellen op te ruimen. Imiquimod werkt alleen op de beschadigde cellen. Het heeft geen effect op de gezonde huid. Wel kunnen andere door de zon beschadigde plekjes, die nog niet met het blote oog zichtbaar zijn, ook reageren op de behandeling met imiquimod-crème. Er kan een groot oppervlak mee worden behandeld. De behandeling geeft een goed cosmetisch (uiterlijk) resultaat.