Keel- of neusamandelen verwijderen bij kinderen

Het operatief verwijderen van de keel- of neusamandelen vindt plaats onder een korte, maar volledige narcose. Bij kinderen wordt meestal een operatietechniek gebruikt, die men vroeger ‘amandelen knippen’ noemde: de keelamandelen worden gedeeltelijk verwijderd (‘knippen’). Tegenwoordig worden met een vergelijkbare techniek de keelamandelen helemaal verwijderd. Een speciaal instrument wordt gebruikt om de keelamandelen in 1 beweging als het ware los te woelen van de onderlaag.

In een aantal gevallen wordt bij kinderen dezelfde techniek gebruikt als bij volwassenen. De amandelen worden dan ‘gepeld’. Bij het ‘pellen’ worden de keelamandelen nauwkeurig losgemaakt van de onderliggende weefsellaag. Als de ingreep vroeg op de dag plaatsvindt, mogen de kinderen in principe dezelfde dag naar huis.

Meer informatie over het verwijderen van keel- of neusamandelen bij kinderen vindt u in deze folder.