Fundusfoto bij diabetes

Bij fundusonderzoek worden er foto’s gemaakt van het netvlies van uw ogen. Met deze foto’s beoordeelt de optometrist de bloedvaatjes van uw netvlies en worden eventuele afwijkingen in een vroeg stadium ontdekt.

Afspraak voor onderzoek

Uw huisarts of de diabetes verpleegkundige stuurt een digitale verwijzing voor de fundusfoto naar het ziekenhuis. Wij bellen u vervolgens voor een afspraak. U krijgt per post een brief ter bevestiging van deze afspraak.

In deze folder leest u meer over het onderzoek.