Biologicals bij neusklachten

De KNO-arts heeft met u gesproken over het starten van een behandeling met biologicals vanwege uw neusklachten. In deze folder leest u meer over de behandeling en eventuele bijwerkingen.