Posttraumatisch stress syndroom (PTSS)

Schokkende gebeurtenissen zoals ongelukken, lichamelijk of seksueel geweld, huiselijk geweld, incest, natuurrampen en oorlogsgeweld kunnen wonden en kwetsingen veroorzaken. Hoewel hierbij lichamelijk letsel kan ontstaan, kunnen er ook psychische verwondingen ontstaan, ook wel psychotrauma’s genoemd. Bij 90-95% van de mensen met een psychotrauma gaat het vanzelf weer over, bij de rest helaas niet. Deze mensen kunnen hier lang last van houden. In dat geval spreken we van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). PTSS kan zowel lichamelijke en geestelijke stress veroorzaken. Meestal ontstaat een PTSS kort na het ongeval. Soms ontstaan, na een bijzondere aanleiding, de klachten pas na vele maanden of jaren.

Symptonen PTSS

Sommige mensen met PTSS kunnen een ‘wezenloze indruk’ maken, alsof ze er niet helemaal bij zijn. Vaak komen emoties als verdriet en boosheid pas los, als de eerste schok achter de rug is. Dit zijn hele normale reacties die bij een PTSS horen.