Behandeling van posttraumatisch stress syndroom (PTSS)

Wanneer een patiënt erg gespannen blijft, slaapproblemen houdt of in emoties vast blijft zitten is een behandeling bij een posttraumatisch stress syndroom noodzakelijk. Ook als de patiënt onmogelijk kan praten over het trauma of alleen op een afstandelijke manier hierover kan praten, kan een behandeling zinvol zijn.

Behandeling PTSS

PTSS kan gelukkig goed worden behandeld. De kern van de behandeling is dat de confrontatie met de traumatische gebeurtenis wordt aangegaan in plaats van vermeden. Hierdoor worden de beleefde emoties minder sterk en wordt ervaring verwerkt.

Ieder mens is anders: het type therapie hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van het trauma, de frequentie, voorgeschiedenis en eventueel bijkomende aandoeningen. Heftige gevoelens zoals woede en hevige angst kunnen de behandeling bemoeilijken. Soms moet de behandeling juist op deze klachten worden gericht.

Soms is het noodzakelijk om eventuele onderliggende depressieve klachten of andere psychische stoornissen eerst te behandelen. De behandeling kan individueel plaatsvinden of in een groep. Werken in een groep kan veel steun geven omdat er lotgenoten zijn.

Te veel alcohol, medicijnen of drugsgebruik maakt de behandeling moeilijker en worden dan ook sterk afgeraden.

In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling van PTSS.

PTSS.pdf