Patiënten met extreem overgewicht (maagverkleining), voedingsadviezen

Bij 11% van de Nederlandse bevolking is sprake van extreem overgewicht oftewel morbide obesitas. Iemand heeft morbide obesitas als zijn Body Mass Index (BMI) groter of gelijk is aan 40 of groter dan 35 met bijkomende medische klachten, zoals suikerziekte (diabetes), hart- en vaatziekten of gewrichtsproblemen.

Om de vicieuze cirkel te doorbreken, wordt bij mensen met extreem overgewicht aangeraden om medisch in te grijpen. Er zijn verschillende afslankmiddelen op de markt. Echter, het gewichtsverlies is vaak minder dan 10 kilo. Bovendien gaan deze medicijnen nogal eens gepaard met ernstige bijwerkingen.

De diëtist geeft u voedingsadviezen voor en na de maagverkleiningsoperatie.