Medische kinder- en jeugdpsychologie

Uw kind is door de arts doorverwezen voor een afspraak op de afdeling Medische Psychologie Kind en Jeugd. Of u overweegt een afspraak bij de kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis voor uw kind of voor u als ouder.

Doel van kinder- en jeugdpsycholoog

Voor kinderen en jongeren kunnen lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandelingen zwaar zijn. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door bijvoorbeeld spanningen, nare gebeurtenissen of schoolproblemen. Lichamelijke klachten en ziekte kunnen de normale ontwikkeling van het kind verstoren. De kinder- en jeugdpsycholoog weet veel over de samenhang tussen lichamelijke klachten en psychisch welbevinden. De kinder- en jeugdpsycholoog doet diagnostiek, adviseert en behandelt het kind.

In de folder leest u meer informatie over de afdeling Medische Psychologie. Ook vindt u algemene informatie over de problemen waarmee u en uw kind terecht kunnen. 

Afdelingen