Algemene medische psychologie voor volwassenen en ouderen

Intakegesprek

In het eerste gesprek bespreekt de medisch psycholoog uw klachten met u. Als u hiermee instemt, kan zonodig ook een gesprek plaatsvinden met uw partner, een familielid of een andere direct betrokkene. Soms kan de medisch psycholoog een psychologisch testonderzoek voorstellen. Dit is een hulpmiddel om uw klachten verder in kaart te brengen. Zo’n onderzoek kan, maar is niet altijd nodig.

Onderzoek

Tijdens dit onderzoek worden testen of vragenlijsten afgenomen. Bijvoorbeeld om uw persoonlijkheid te onderzoeken. Meestal is het de psychodiagnostisch medewerker die dit onderzoek uitvoert. Deze is gespecialiseerd in de afname van psychologisch testonderzoek. Na afloop van het onderzoek bespreekt de medisch psycholoog de resultaten met u. Soms is het voldoende te weten waardoor de klachten veroorzaakt worden. In andere gevallen is een behandeling van de klachten nodig.

Afdelingen