Heup gebroken

Het heupgewricht bestaat uit een kop en een kom. De kop rust op de hals (collum) die overgaat in het dijbeen. De meeste breuken doen zich voor rondom de hals en net hieronder. Dit is een belangrijk onderscheid aangezien de doorbloeding van de heupkop, noodzakelijk voor genezing, daarmee vaak ook is beschadigd. Een fors verplaatste breuk van de hals kan dan ook tot genezingsproblemen leiden waardoor het in die gevallen soms noodzakelijk is om een deel van de heup te vervangen door een prothese. 

De behandeling hangt sterk af van de leeftijd en vitaliteit van de patiënt. Ook het type breuk en de mate van verplaatsing van de breuk spelen een grote rol.