Delier (acute verwardheid)

Een delier is een acuut optredende verwardheid en komt vaak voor bij ouderen met een lichamelijke ziekte. De acute verwardheid kan ontstaan door bijvoorbeeld een lichamelijke ziekte (infectie), medicijngebruik of een operatie. Dit veroorzaakt een overbelasting van de hersenen.

Bij iemand met een delier kunnen verschillende verschijnselen optreden:

  • Een verminderd besef van de omgeving;
  • Niet goed kunnen concentreren of de aandacht naar iets anders verplaatsen;
  • Onlogisch en onsamenhangend denken en spreken;
  • Geheugenstoornissen: de patiënt vergeet dingen die kort geleden zijn gebeurd;
  • Gedesoriënteerd zijn: de patiënt weet niet waar hij/zij is, welke dag het is en/of herkent (bekende) personen niet;
  • Onrustig of juist apathisch (onverschillig/afwezig) zijn;
  • Hallucinaties (zien of horen van dingen die er niet zijn) of waanideeën (ernstige achterdochtige gedachten);
  • Snelle en onvoorspelbare stemmingswisselingen;
  • Er is altijd sprake van een verstoord slaap- waakritme.

Een delier is tijdelijk, maar een delier is een vervelende ervaring voor zowel de patiënt als de mensen in zijn of haar directe omgeving.

Afdelingen