Behandeling bij een delier

De arts probeert zo snel mogelijk de oorzaken van het delier vast te stellen en deze te behandelen. De behandeling bestaat uit het innemen van medicijnen. Daarnaast is het belangrijk dat de patiënt rust heeft en er een vertrouwde zorgomgeving wordt gecreëerd. Daar speelt de partner of familie een belangrijke rol bij.

Delier Unit

Door een delier kunnen patiënten zich schade toebrengen, bijvoorbeeld door te trekken aan slangetjes, zoals hun infuus, sonde of katheter. Of ze vergeten dat ze niet zelfstandig uit bed kunnen stappen. Dat levert gevaarlijke situaties op en verkleint de kans op herstel. Om deze mensen de beste zorg te bieden, is de Delier Unit geopend.

De Delier Unit bevindt zich op de verpleegafdeling Geriatrie, op onze Schiedamse locatie. Op deze vierpersoonskamer is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig en tweemaal per dag komt de arts langs, onder meer om de medicatie te controleren.

Alles in de Delier Unit is erop gericht om mensen zo snel mogelijk uit hun delier te helpen. Een delier gaat weg door de lichamelijke oorzaak weg te nemen en door eventueel antipsychotica (medicijnen) te geven. De inrichting van de kamer biedt rust. Dat, in combinatie met structuur in de dagindeling, zorgt dat minder medicatie nodig is en mensen sneller uit hun delier worden gehaald.

Voorkomen van een delier

Hoewel een delier behandeld kan worden, is het beter om te voorkomen dat een delier ontstaat. Daarom wordt in het ziekenhuis alles eraan gedaan om een delier te voorkomen.

Sommige mensen hebben een grotere kans op het ontstaan van een delier tijdens een opname in het ziekenhuis. Het gaat vooral om:

  • ouderen;
  • mensen met geheugenproblemen, dementie of beroerte;
  • mensen met verslavingsproblemen;
  • mensen met psychoses.

Bij de gesprekken vóór de ziekenhuisopname wordt al uitgebreid gekeken naar deze factoren. Waar mogelijk, worden maatregelen genomen om te voorkomen dat iemand een delier krijgt. Partner en familie worden daarbij betrokken. Zo kan het helpen om iets van thuis mee te nemen, bijvoorbeeld een foto, klok of ander bekend voorwerp.

In de folder staan enkele praktische tips voor u als patiënt of familie/naasten, waarmee u al voor opname rekening kunt houden.