Smits
Neuroloog

dr. B.W. Smits

Ik werk graag samen met andere specialismen binnen het ziekenhuis. Mijn aandachtsgebieden liggen dan ook op de grenzen tussen neurologie en andere vakgebieden. Bijvoorbeeld met longziekten (slaapstoornissen), Keel Neus Oor (slaapstoornissen en duizeligheid) en oogheelkunde (neuro-ophthalmologie). Ik probeer in mijn vak zoveel mogelijk uit te gaan van samen beslissen. Hiervoor wil ik eerst goed uitvragen wat de klachten van mijn patiënten precies zijn. En wat dit betekent in hun dagelijks leven. Pas als ik dit duidelijk heb, bespreek ik welke onderzoeken we kunnen doen en wat de verschillende behandelingen zijn.

Aandachtsgebieden

Slaap- waakstoornissen
Duizeligheid
Neuro-ophthalmologie
EMG (elektromyografie)

Opleiding

2012 Afronding promotie onderzoek “Chronic Progressive External Ophthamloplegia: more than meets the eye”
2002 - 2009 Opleiding neurologie in het Radboud UMC Nijmegen
Bestuurslid Nederlandse Werkgroep voor Neuro-Ophthalmologie

Ervaring

2011- heden Neuroloog in het Maasstad Ziekenhuis
2010 - 2011 Neuroloog Havenziekenhuis